ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt

Obrázek uživatele Admin2
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Josef Franc č.č. 0500012
Obor (specializace):pozemní stavby
Spoluautoři:Ing. Karel Novotný
Název firmy přihlašovatele:SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:Liberec

Anotace:

Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt, tzv. Evropský dům, je rozsáhlý objekt o pěti nadzemních podlažích, který byl původně vystavěn v období krátce před r. 1930. Polyfunkční budova se železobetonovou skeletovou konstrukcí byla doplněna velkogarážemi v zadním traktu. Garáže měly celkovou kapacitu 100 automobilů. Už v tehdejší době byla v objektu zřízena mycí a servisní místa. Cílem rekonstrukce bylo vytvoření moderního administrativního objektu a současně využití opuštěného brownfieldu v bezprostřední blízkosti KÚLK pro poskytování služeb ve veřejné správě. Hlavním záměrem byla koncentrace všech relevantních subjektů, které byly dosud roztříštěně umístěny v rámci území města Liberce na jedno místo, což výrazně zjednodušilo a zpřehlednilo komunikaci týkající se Evropské unie, ať už pro žadatele či příjemce evropských dotací, tak pro širokou veřejnost.