ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Stavba č.8615 „Kolektor Hlávkův most“

Obrázek uživatele Admin2
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Jaromír Zlámal č.č. 0000137
Obor (specializace):geotechnika
Spoluautoři:Ing. Václav Ráček, Ph.D.; Ing. Ondřej Horák; Ing. Jiří Kolda; Ing. Daniel Švec
Název firmy přihlašovatele:INGUTIS, spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:Praha

Anotace:

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze je plánována na nejbližší budoucnost a vynutila si přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí vedených pod tímto mostem je řešeno novým kolektorem "Hlávkův most", který spojuje stávající trasu kolektorů na levém a pravém břehu řeky Vltavy.
Jednalo se o složitou inženýrskou stavbu pod řekou Vltavou, procházející složitými a poměrně variabilními geologickými podmínkami (dva geologické zlomy apod.). Původní morfologie je navíc v prostoru těšnovské strany narušena lidskou činností během starých úprav ramen Vltavy. V rámci stavby vzniklo mnoho zajímavých objektů, jež jsou předmětem přihlášky.