ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)

Kancelář Komory
Stanovisko se vyjadřuje k otázce oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě, zejména k rozsahu oprávnění autorizovaného technika k výkonu projektové činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně se jedná o posouzení možnosti autorizovaného technika zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Specifikace dokumentací pro vydání územního rozhodnutí:

Vyjádření k článku

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Věc: Vyjádření k článku „Změny v zákoně o živnostenském podnikání (časopis Stavebnictví č. 06-07/2008) V letním dvojčísle časopisu Stavebnictví č. 06-07/2008 je otištěn článek Ing. Danky Makalové o změnách v živnostenském podnikání po novele. Součástí článku je shrnutí podmínek pro získání živností „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Tento článek vnesl rozruch do řad autorizovaných osob, o čemž svědčí dotazy do oblastní kanceláře ČKAIT Ústí n.L.

Soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OHK Litoměřice, SPS ČR - Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje a ČKAIT OK Ústí n.L. vyhlašuje soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce. Leták, propozice a přihlášku obdržíte na OK ČKAIT Ústí n.L. - pí Urbanová.

Aktuální e-mailové adresy

Oblastní kancelář Olomouc
Žádáme všechny členy oblasti Olomouc o zaslání aktuální e-mailové adresy na adresu kanceláře OK ČKAIT Olomouc : ckait-ol@volny.cz OK ČKAIT Olomouc děkuje za spolupráci

Den otevřených dveří - 18.října 2008

Oblastní kancelář Olomouc
Dne 18.října je "Den otevřených dveří " na stavbách, ve firmách a školách v celé ČR.Záměrem je zvýšit zájem o stavebnictví - zvýšit ptestiž profese.Zapojte se dle možností do této akce, nabídněte možnost prohlídky Vašich staveb nebo firem.Přihlásit se můžete na webových stránkách komory www.ckait.cz Den stavitelství a architektury 2008.Prostřednictvím "Chcete se připojit"se této akce můžete aktivně účastnit.

Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje"

Oblastní kancelář Olomouc
Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje "byla vyhlášena.Do soutěže se můžou přihlásit podle soutěžných kategorií, stavby, které byly realizovány na území Olomouckého kraje a byly zkolaudovány od 1.1.2007 do 31.12.2008.Uzávěrka přihlášek je 30.ledna 2009 v 16.00 hod.v sekretariátu soutěže. Prosím, sledujte webové stránky Olomouckého kraje a další informace získáte na sekretariátu soutěže e-mail:nasadil@omnis.cz, tel:587433150, 608711422

Autorizační zákon

Kancelář Komory
Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změna zákona č. 360/1992 Sb. je na str. 64-68 uvedeného zákona.

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Informace o dni otevřených dveří

Kancelář Komory
V loňském roce se uskutečnil 1.ročník "Dne stavitelství a architektury" - den otevřených dveří na školách, stavbách a projektových kancelářích. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za aktivní přístup při zviditelnění oboru stavebnictví. Mnoho z Vás informovalo své žáky, studenty i jejich rodiče a některé stavebně zaměřené školy otevřely dveře novým uchazečům. V letošním roce "Dny stavitelství a architektury" pokračují. Budeme rádi, když se opět do této akce zapojíte a budete informovat své žáky i jejich rodiče, že den otevřených dveří se bude konat

Architektonické, stavební a funkční řešení objektů Hlávkovy nadace v Lužanech

Kancelář Komory
ČVUT v Praze ve spolupráci s Hlávkovou nadací, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků vyhlašují pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky veřejnou soutěž pro studenty a absolventy do 35 let vysokých škol architektonického, technického a uměleckého zaměření. Vyhlášení soutěže
Syndikovat obsah