ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.

Kancelář Komory
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, které se k této problematice vztahují. Při zpracování dokumentace budou postupovat v souladu s požadavky příslušných harmonizovaných českých technických norem a vyhlášky č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a technických norem a předpisů je nahrazujících.

Prostějov má stavební fakultu

Oblastní kancelář Olomouc
Pobočka stavební fakulty VUT Brno. Akademický rok 2007/2008 otevře škola čtyřletý bakalářský program- stavební inženýrství a tříletý obor stavitelství.Středoškoláci,kteří chtějí studovat na fakultě musejí do 31.března 2007 podat přihlášku. Podrobnosti jsou na www.vutbr.cz

Pojištění

Oblastní kancelář Olomouc
V kanceláři ČKAIT Olomouc si můžete vyzvednout Certifikát o pojištění v úředních hodinách (pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-15.30 hod)

Certifikáty Celoživotního vzdělávání

Oblastní kancelář Olomouc
,V kanceláři ČKAIT Olomouc jsou připraveny k vyzvednutí Certifikáty odbornosti pro členy,kteří odevzdaly čestné prohlášení o splnění kreditních bodů.

Česko-německá výměnná burza

Kancelář Komory
SCHOLZECONSULTING GMBH, Stuttgart/Praha Společnost SCHOLZE Consulting GmbH se sídlem v Leinfelden-Echterdingen u Stuttgartu je již více jak pět let činná v Praze a od roku 2003 má zde i své vlastní zastoupení. Úkoly SCHOLZE Consulting zahrnují činnosti jako např. projektmanagement, projektové práce a kontrolu objektů, poradenství v oblasti Facility-Managementu, Due Diligence a zastupování investora na stavbě. Projekty, které zajišťujeme jsou ku příkladu Office Retail Center Trianon, Stará Celnice, Corso Karlin, BB Centrum nebo Nákupní centrum Šestka.

Autorizovaní inspektoři

Kancelář Komory
28. 11. 2006 byla schválena prováděcí vyhláška č. 498/2006 Sb. v prosinci 2006 schválil ministr pro místní rozvoj koordinační radu v lednu 2007 začíná koordinační rada pracovat, připravuje zkušební proces formuláře přihlášky zatím nejsou k dispozici první zkoušky se předpokládají v druhé polovině roku 2007 informace o stavu zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem 26. 5. 2007

Stavba roku 2006 Olomouckého kraje

Oblastní kancelář Olomouc
Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI,SPS a ČKA vypisuje neanonymní soutěž "Stavba roku 2006 Olomouckého kraje". Formuláře přihlášky a další dokumentace soutěže jsou na webové stránce www.kr-olomoucky.cz, nebo na sekretariátu soutěže OMNIS Olomouc a.s..Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc.Tel/fax 585232097,mobil 608711422,e-mail:nasadil@omnis.cz

UKONČENÍ II. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kancelář Komory
V současné době končí II. běh celoživotního vzdělávání členů ČKAIT vyhlášený Shromážděním delegátů v roce 2004. Jeho ukončení je spojeno také s ohodnocením a potvrzením jeho průběhu pro každého kdo se na rozšíření svého vzdělávání v souladu s programem podílel.

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ

Kancelář Komory
Základní podmínky pro státní příslušníky členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát") nebo jejich rodinných příslušníků, nebo státních příslušníků jiných než členských států (za splnění podmínek § 7 odst.1 písm.b), body 1-5 zákona č.360/1992 Sb. ve znění zákona 189/2008 Sb.) (dále jen "žadatelé"), kteří hodlají na území České republiky vykonávat povolání pro obory uvedené v § 5 odst.

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4. září 2006 Kontrola zápisu z 10. července 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 4.9.06 byly splněny. Opakované + nové úkoly
Syndikovat obsah