ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z jednání výboru OK ČKAIT K. Vary konaného dne 28.června 2004

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 28.června 2004 Splněné úkoly:

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17.května 2004

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. května 2004 Kontrola zápisu z 22.3.2004 Splněné úkoly: 1. Příprava mezinárodní konference Městské inženýrství 18.6.2004 Karlovy Vary probíhá dle plánu. Návrh programu konference je uzavřen.

Zrušení akce CŽV

Oblastní kancelář Plzeň
Vzhledem k nulovému zájmu je zrušena akce CŽV oblastní kanceláře Plzeň s termínem konání 20.4.2004 "Navrhování a montáž sádrokartonových konstrukcí". Při tomto termínu došlo ke kolisi s termínem zahájení brněnského stavebního veletrhu. Sledujte, prosím, 13.-15.4. tuto stránku, pokoušíme se o náhradní program. Doplněno 17.4.04 : Ani náhradní akce nebyla z důvodu kolize s termínem veletrhu zajištěna. 18. května 2004 se koná rovněž náhradní přednáška na téma: NOVÁ BETONÁŘSKÁ NORMA ČSN EN 206-1

Zrušení zájezdu na Stavební veletrh do Brna

Oblastní kancelář Plzeň
Dle sdělení oblastního manažera SPS pro Plzeň nebude letos vypraven dříve avizovaný autobus na 9. mezinárodní stavební veletrh do Brna.

Informace z jednání kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. ledna 2004 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 24. listopadu 2003 1. Příprava Valné hromady 3. února 2004 2. Nové úkoly Kontrola zápisu z 24.11.2003 Zbývá k realizaci: 1. Ing. Zídek – sledovat vývoj se Saskem (školení – čerpání prostředků z programů EU). Zatím byla odsouhlasena 2 sedmidenní školení – finanční podpora oblasti infrastruktury.

Dokumenty schválené valnou hromadou 5.2.04

Oblastní kancelář Plzeň
Na valné hromadě členů ČKAIT oblasti Plzeň 5.2.2004 byla schválena Zpráva o činnosti za rok 2003 a plán činnosti na rok 2004 v tomto znění : Výroční zpráva OK ČKAIT Plzeň za rok 2003

Tiskopis Čestné prohlášení k CŽV

Oblastní kancelář Plzeň
Tiskopis lze stáhnout na www stránkách IC (viz logo na hlavní stránce www.ckait.cz) na odkazu Databáze vzdělávacích programů.

Zákon 360/92 Sb. po novele

Oblastní kancelář Plzeň
Autorizační zákon v plném znění po novele č. 224/2003 Sb. najdete na úvodní stránce v rubrice CO JE ČKAIT

Betonový dům

Kancelář Komory
Veřejná anonymní, dvoukolová, architektonicko konstrukční soutěž BETONOVÝ DŮM Vyhlašovatel: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1 - Malá Strana 118 00, Svaz výrobců cementu ČR; K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 - Radotín; Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., Na Cikánce 2, 153 00 Praha 5 - Radotín; Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová, Ing. Jana Hrušková Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1 - Malá Strana 118 00

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K. Vary dne 22.září 2003

Oblastní kancelář Karlovy Vary
I N F O R M A C E o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. září 2003 Kontrola zápisu z 30.6.2003 Zbývá k realizaci: Ing. Zídek - sledovat vývoj dohody se Saskem (školení - čerpání prostředků z programů EU). Zatím byla odsouhlasena 2 sedmidenní školení - finanční podpora oblasti infrastruktury Semináře, pořádaného v rámci programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (projektové řízení), se dne 8. září 2003 zúčastnilo 26 členů ČKAIT.
Syndikovat obsah