ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

Oblastní kancelář České Budějovice
Povinným údajem v činnosti autorizovaných osob je adresa bydliště a způsbo výkonu činnosti (svobodné povolání/zaměstnanec/podnikatel/podnikatel-zaměstnanec). Změny je nutno hlásit do 15 dnů do oblastní kanceláře. Opomenutí může mít vážné důsledky - disciplinární potrestání.

CERTIFIKÁT ODBORNOSTI - CŽV 2001-2003

Oblastní kancelář České Budějovice
Upozorňujeme všechny autorizované osoby, které si ještě nevyzvedly Certifikát odbornosti, nechť si ho vyzvednou v OK ČKAIT ČB, tel. 386352881.

Informace o jednání výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 16.května 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. května 2005 Kontrola zápisu ze 25.4.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.-4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil a Ing.Havlan. 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT:

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT K. Vary ze dne 25. dubna 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. dubna 2005 Kontrola zápisu ze 29.3.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil. K tématu setkání „Promítnutí nových (od 1.2.2006 závazných) směrnic EU o veřejných zakázkách do národních zákonných úprav zemí V 4“ přednese referát Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic, Krajský úřad Karlovarského kraje. Byl stanoven i předběžný program

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary konaném dne 29.března 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. března 2005 Kontrola zápisu z jednání výboru dne 21.2.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Informace o jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 19.3.2005: 1. Průběh jednání Shromáždění delegátů ČKAIT krátce zhodnotili p. Ing. Rychtář a Ing. Zídek. Ocenili dobrou přípravu, operativní řízení a plodnou diskuzi na závěr jednání.. Opakované + nové úkoly:

Co je Europass?

Kancelář Komory
Europass je první jednotný evropský soubor dokladů o vzdělání a pracovních zkušenostech občanů žijících v EU. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé evropské unii a zlepšuje transparentnost kvalifikací a mobilitu studentů a pracovníků na evropském pracovním trhu. Evropský parlament a Rada EU přijaly v prosinci minulého roku rozhodnutí o vytvoření takového nástroje, který by volný pohyb osob ( jednoho ze základních práv občanů EU ) měl usnadnit, tedy tzv. Europassu.

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 21.2.2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. února 2005 Kontrola zápisu ze 10.1.2005 1. Všem zvoleným delegátům byla připomenuta účast na Shromáždění delegátů dne 19.3.2005. Informace o programu jednání představenstva ČKAIT 13.1.2005: 1. Co nejrychleji bude ukončen úkol Ing.Pater + Ing.Machek – (nová vyhláška elektro)

Našla se čepice

Oblastní kancelář Plzeň
Po odchodu účastníků přednášky Územní plán města Plzně zůstala v místnosti čepice. Majitel ať se přihlásí v Oblastní kanceláři Plzeň.

Odborná literatura pro dopraváky

Oblastní kancelář Plzeň
Dle zelené nabídky publikací IC ČKAIT vyjde knika kolektivu autorů VOZOVKY v ceně Kč 340,- bez DPH. Informujte se a objednejte ji v Oblastní kanceláři Plzeň v pí Jiráskové. Při osobním odběru v OK ušetříte balné, poštovné a cestu na poštu!

Výstava Stavba a Fasáda Ústeckého kraje 2004

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Ve vestibulu Krajského úřadu v Ústí nad Labem je instalována výstava vítězných prací ze soutěží Stavba Ústeckého kraje 2004 a Fasáda Ústeckého kraje 2004. Tyto práce byly vystaveny na Valné hromadě oblasti. Výstava bude putovní po jednotlivých městech dle zájmu příslušných radnic.
Syndikovat obsah