ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT

Kancelář Komory
1992 – zákon č. 360/1992 Sb §23 odst. 6, „Do působnosti Komory náleží zejména ... i) vydávat ceníky a honorářové řády“ 1993 – první vydání Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) – v souladu s § 23 odst.6, písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. 1996 – druhé vydání VHŘ prosinec 2002 – představenstvo ČKAIT schválilo vydání novely VHŘ (pracovní verze) jako metodickou pomůcku pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený postup, jak dospět ke smluvní ceně únor 2002 – vydána pracovní verze VHŘ

Čí zájmy hájí Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž ?

Kancelář Komory
Nemohu začít jinak než zkušeností mého přítele s cenou za projekt rodinného domu.Přišel za ním dávný spolužák, dnes úspěšný lékař - primář, že si nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu a projektant - architekt za to chce 800 tisíc korun českých. Dotaz lékaře - stavebního laika - zněl : mám mu to dát, je to úměrné?

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č. j.: S 188/03-7531/03-0RP V Bmě dne 15. prosince 2003

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č.j. R 1/2004 V Brně dne 9. března 2005

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Kancelář Komory
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů

Výběrová řízení na místa zkušebních komisařů

Kancelář Komory
Na řádném zasedání AR dne 11. 5. 2005 byla diskutována otázka výběru komisařů pro zkušební komise, které zajišťují autorizační zkoušky pro jednotlivé autorizační obory. Výsledkem obsáhlé diskuze byl závěr, že při výběru zkušebních komisařů by měla být zohledněna skutečnost, že v současné době je v řadách ČKAIT řada vynikajících a zkušených odborníků, kteří působí na současném stavebním trhu s velmi dobrými výsledky. Na základě těchto závěrů bylo dohodnuto, že je žádoucí zveřejnit potřebu obsazení zkušebních komisí odborníky z řad členské základny ČKAIT.

CERTIFIKÁT ODBORNOSTI - CŽV 2001-2003

Oblastní kancelář České Budějovice
Upozorňujeme všechny autorizované osoby, které si ještě nevyzvedly Certifikát odbornosti, nechť si ho vyzvednou v OK ČKAIT ČB, tel. 386352881.

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

Oblastní kancelář České Budějovice
Povinným údajem v činnosti autorizovaných osob je adresa bydliště a způsbo výkonu činnosti (svobodné povolání/zaměstnanec/podnikatel/podnikatel-zaměstnanec). Změny je nutno hlásit do 15 dnů do oblastní kanceláře. Opomenutí může mít vážné důsledky - disciplinární potrestání.

Informace o jednání výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 16.května 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. května 2005 Kontrola zápisu ze 25.4.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.-4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil a Ing.Havlan. 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT:

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT K. Vary ze dne 25. dubna 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. dubna 2005 Kontrola zápisu ze 29.3.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil. K tématu setkání „Promítnutí nových (od 1.2.2006 závazných) směrnic EU o veřejných zakázkách do národních zákonných úprav zemí V 4“ přednese referát Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic, Krajský úřad Karlovarského kraje. Byl stanoven i předběžný program
Syndikovat obsah