ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 22.3.2003

Kancelář Komory
Místo jednání: Národní dům Královské Vinohrady, Majakovského sál, náměstí Míru 9, Praha 2, Vinohrady Doba jednání: 09.00 až 14.30 hodin Přítomní delegáti a hosté jsou zapsáni v prezenčních listinách, jichž originály jsou uloženy v kanceláři ČKAIT Praha, Sokolská ul. 15 Část A Shromáždění delegátů s c h v a l u j e : Výroční zprávu ČKAIT za rok 2002, tištěnou jako přílohu pozvánky na shromáždění delegátů 2003 a doplněnou předsedou ČKAIT ing. Václavem Machem.
Syndikovat obsah