ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 10.01.2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. ledna 2005 Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček Jana Jágrová Ing. Pavel Pospíšil Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Pavel Rubín, Ing. Jiří Soukup, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 22. listopadu 2004 2. Informace o programu jednání představenstva ČKAIT dne 13.1.2005 3. Informace z porady přednostů OK ČKAIT v Praze 2.12.2004 a informace přednosty o jeho aktivitách

Petice OD Ještěd

Oblastní kancelář Karlovy Vary
ZÁSTAVBA DOLNÍHO CENTRA – SOUKENNÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI DEMOLICE BUDOVY OD JEŠTĚD – TESCO P E T I C E ARCHITEKTŮ A VEŘEJNOSTI Projekt nizozemských investorů zastoupených firmou Multi Development Corporation na stavbu nového obchodního a zábavního komplexu FÓRUM LIBEREC v místě dolního centra města Liberce počítá s demolicí Obchodního domu Tesco (Ještěd).

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. listopadu 2004 Uložené úkoly: Všechny úkoly, vyplývající ze zápisu z minulé schůze výboru byly splněny. Nové úkoly: 1. Byla jmenována přípravná skupina ve složení Ing. Zídek, Ing. Pospíšil a Ing. Baxa , která zabezpečuje průběžně přípravu setkání „Malé V 4“, plánované na červen 2005 v Karlových Varech a na Mariánské. 2. Dne 7. prosince 2004 se uskuteční seminář z cyklu CŽV „SROP – zkušenosti z 1. výzvy předkládaných projektů“, přednáší Ing. Kynčilová. - MMR

Tisková oprava v mf Dnes s omluvou uveřejněna

Oblastní kancelář Plzeň
V pondělí 20.12.2004 v mf Dnes v rubrice Události na str. B/2 bylo otištěno : "Oprava. V článku Architekti .... z 16.12.2004 jsme uvedli, že v souvislosti se vstupem do EU budou moci bytové domy projektovat pouze lidé s osvědčením komory architektů. Platná legislativa umožňuje, aby tyto práce vykonávali nejen členové České komory architektů, ale i členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků s autorizací inženýr pro pozemní stavby. Za chybu se omlouváme."---------------Ing. Klíma, ČKAIT Plzeň

Žádost o tiskovou opravu v mf Dnes

Oblastní kancelář Plzeň
Vážený pan Pavel Šafr šéfredaktor MF Dnes P.O.Box 43 Karla Engliše 519 150 00 Praha 5 V Plzni 17. prosince 2004 Věc : žádost o tiskovou opravu Žádám o tiskovou opravu nepravdivých a zavádějících informací, které Marek Pražák uvedl ve stěžejním článku sešitu B deníku MF Dnes 16.12.2004 s názvem Architekti začali vydělávat na bytech. Zcela nepravdivá je věta :V souvislosti se vstupem do Evropské unie bytové domy budou moci projektovat pouze lidé s osvědčením od komory architektů, zatímco dnes tuto práci mohou dělat i středoškoláci.

Exkurze na most přes Úhlavu

Oblastní kancelář Plzeň
Předběžně ohlášená exkurze na dálniční most na obchvatu se 7.12. nekoná, uskuteční se na druhý souběžný most v dubnu nebo květnu.

Vstupenky na FOR ARCH v Praze

Oblastní kancelář Plzeň
Ve dnech 14.9-18.9.2004 se koná v Praze15. ročník FOR ARCH. Volné vstupenky jsou k dispozici v Oblastní kanceláři u pí Jiráskové. Dřívější zveřejnění této informace znemožnil správce webu ČKAIT, který v minulých dnech prováděl neohlášené změny v přístupu.

Certifikáty odbornosti a o pojištění odpovědnosti

Oblastní kancelář Plzeň
V Oblastní kanceláři ČKAIT u pí Jiráskové jsou k vyzvednutí Certifikáty odbornosti, které jsou dokladem o absolvování 1. cyklu CŽV ČKAIT. Každý člen, který předal hlášení o své účasti v CŽV, si Certifikát může v Oblastní kanceláři převzít. Dále si všichni přijdte vyzvednout Certifikáty potvrzující účast v pojištění odpovědnosti. (Rovněž u pí Jiráskové.

Nové publikace v oblastní kanceláři

Oblastní kancelář Plzeň
Doporučujeme : Miroš Pirner, Ondřej Fischer :Zatížení staveb větrem, překlad z angličtiny :Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, kolektiv : Komplexní regenerace nosné konstrukce panel. domů T -B, zpč. varianta

Upozornění na stanovisko AR pro projektanty plynových a vodohospodářských zařízení

Oblastní kancelář Plzeň
Toto stanovisko je ukryto pod odkazem : Z jednání - Autorizační rada
Syndikovat obsah