ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Program pro stanovení hodnoty projektových prací

Kancelář Komory
ČKA A ČKAIT PŘEDSTAVUJÍ PROGRAM PRO STANOVENÍ HODNOTY PROJEKTOVÝCH PRACÍTisková zpráva ČKA a ČKAIT, 16. června 2015

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb - NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
Upozornění! V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb nekoná. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu estropkova@ckait.cz.

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2014 - vyhodnocení

Oblastní kancelář Plzeň
Poslání soutěže Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům. Vyhodnocení soutěže: 1. 1. místo Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, realizace stavby, stavbyvedoucí Ing. Milan Svatoň 0009577, SKANSKA a.s. 2. 2. místo

Prohlášení účastníků mezinárodní konference Městské inženýrství 2015 v Karlových Varech k prodeji bazénu hotelu Thermal

Karlovy Vary, 5. 6. 2015. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), jako dlouhodobí organizátoři mezinárodní konference Městské inženýrství, která je pořádána bez jediného přerušení dvacet let v prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech,

důrazně protestují

DVD Dopravní stavby 2015 – Systém jakosti XIV.

Středisko vzdělávání a informací
Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. DVD Dopravní stavby 2015 - Systém jakosti XIV. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2015. Dokumenty schválené v průběhu roku 2015, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

Politika územního rozvoje ČR

Kancelář Komory
15. dubna 2015 byla vládou projednána a schválena Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.Účel Politiky územního rozvoje České republikyPolitika územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Na základě Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. 8. 2013 o zpracování aktualizace PÚR ČR.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 s výsledky 8. ročníku. Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje.

Světlo v architektuře 2015

Kancelář Komory
V dubnu 2015 se bude v Praze konat čtvrtý ročník specializované výběrové výstavy svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře. Tato výjimečná akce, které se zúčastní pouze vybrané společnosti z oboru, je určena především architektům, projektantům, stavebním inženýrům a developerům z celé České republiky.

Připomínky k technické novele Pražských stavebních předpisů

Oblastní kancelář Praha
Výbor oblasti Praha ČKAIT informuje členskou základnu o zpracovaných připomínkách k technické novele Pražských stavebních předpisůPřipomínky (PDF)

XXII. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb Grand Prix architektů 2015

Kancelář Komory
Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce.Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na vernisáži dne 19. května 2015 v Národní galerii ve Veletržním paláci Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 19.00 hodin.Výstava od 20. května – 14. června 2015 v prostorách NG.WWW prezentace
Syndikovat obsah