ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Kancelář Komory
Rada vlády pro stavebnictví České republiky (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 1062 ze dne 15. prosince 2014 jako stálý poradní orgán vlády v stavebnictví. Tímto usnesením byl současně schválen Statut Rady, který je přílohou tohoto usnesení. Další informace na http://www.mpo.cz/dokument158930.html

Program pro stanovení hodnoty projektových prací

Kancelář Komory
ČKA A ČKAIT PŘEDSTAVUJÍ PROGRAM PRO STANOVENÍ HODNOTY PROJEKTOVÝCH PRACÍTisková zpráva ČKA a ČKAIT, 16. června 2015

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb - NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
Upozornění! V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb nekoná. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu estropkova@ckait.cz.

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2014 - vyhodnocení

Oblastní kancelář Plzeň
Poslání soutěže Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům. Vyhodnocení soutěže: 1. 1. místo Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, realizace stavby, stavbyvedoucí Ing. Milan Svatoň 0009577, SKANSKA a.s. 2. 2. místo

Prohlášení účastníků mezinárodní konference Městské inženýrství 2015 v Karlových Varech k prodeji bazénu hotelu Thermal

Karlovy Vary, 5. 6. 2015. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), jako dlouhodobí organizátoři mezinárodní konference Městské inženýrství, která je pořádána bez jediného přerušení dvacet let v prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech,

důrazně protestují

DVD Dopravní stavby 2015 – Systém jakosti XIV.

Středisko vzdělávání a informací
Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. DVD Dopravní stavby 2015 - Systém jakosti XIV. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2015. Dokumenty schválené v průběhu roku 2015, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

Politika územního rozvoje ČR

Kancelář Komory
15. dubna 2015 byla vládou projednána a schválena Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.Účel Politiky územního rozvoje České republikyPolitika územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Na základě Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. 8. 2013 o zpracování aktualizace PÚR ČR.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 s výsledky 8. ročníku. Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje.

Světlo v architektuře 2015

Kancelář Komory
V dubnu 2015 se bude v Praze konat čtvrtý ročník specializované výběrové výstavy svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře. Tato výjimečná akce, které se zúčastní pouze vybrané společnosti z oboru, je určena především architektům, projektantům, stavebním inženýrům a developerům z celé České republiky.

Připomínky k technické novele Pražských stavebních předpisů

Oblastní kancelář Praha
Výbor oblasti Praha ČKAIT informuje členskou základnu o zpracovaných připomínkách k technické novele Pražských stavebních předpisůPřipomínky (PDF)
Syndikovat obsah