ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Partnerské organizace ČR

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv

Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. - předseda správní rady
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

ADSZS (Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb)

Mikulandská 2, Praha 1 Fax: 224 934 101
Irina Vařilová
224 933 658, 224 933 518
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Asociace inovačního podnikání

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

ATLAS consulting spol. s r.o.

Výstavní 292/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Jiří Řehák
+420 596 613 333
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Blok výtvarníků a architektů

FA ČVUT, Thákurova 7, Praha 6
Ing. arch. A. Navrátil - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Česká asociace konzultačních inženýrů

CACE sekretariát Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava
Ing. Martin Zuštík - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Česká komora architektů

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Ing. arch. Plicka Ivan, CSc. - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Česká matice technická

Zikova 4, 166 35 Praha 6
Vampola Tomáš Doc., Dr., Ing. - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Česká společnost pro stavební právo

Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1
JUDr. Jan Mareček - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Česká stavební společnost

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Český svaz geodetů a kartografů

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Ing. Václav Šanda - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Český svaz stavebních inženýrů

Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
Ing. Pavel Štěpán - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Fakulta architektury ČVUT Praha

Thákurova 7, 166 34 Praha 6
prof. Ing.arch. Ladislav Lábus - děkan
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Fakulta architektury VUT Brno

Poříčí 5, 662 83 Brno
doc. Ing. arch. Ivana Poslušná, Ph.D. - pověřená řízením Fakulty architektury VUT v Brně
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Fakulta umění a architektury

Studentská 2, 461 17 Liberec 1
prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek - děkan
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Feani - Nár. komitét

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, EUR ING - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Industriální stopy / Platforma pro průmyslové dědictví

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
PhDr. Benjamin Fragner
+ 420 224 351 858
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Inženýrská akademie ČR, o. s.

Národní tř. 3, 110 00 Praha 1
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Komora geodetů a kartografů

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
Ing. Jan Fafejta - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Obec architektů

Revoluční 23, 110 00 Praha 1
Ing. arch. Miloš Grigorij Parma - předseda
+420 257 535 032
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Okresní hospodářská komora Olomouc

Tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc
PhDr. Radim Kašpar - ředitel
585 225 231
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Sdružení dodavatelů investičních celků - SDIC

Thámova 18a, Praha 8
Ing. Rostislav Žoudlík – prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Sdružení pro výstavbu silnic

Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Ing. Petr Čížek - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Sdružení stavebních cechů ČR

Na Beránce 2, 160 00 Praha 6
Ing. Jan Fujáček - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Společnost pro techniku prostředí

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Stavební fakulta ČVUT Praha

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - děkanka
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Stavební fakulta VUT Brno

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. - děkan
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Svaz českých a moravských bytových družstev

Podolská 50, 147 01 Praha 4
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Národní tř. 10, 110 00 Praha 1
Ing. Václav Matyáš - prezident
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Svaz zkušeben pro výstavbu

CSI a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10
Ing. Petr Kučera, CSc. - předseda
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR