ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT

Název akce Datum odikona řazení Datum do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací 03.09.2019 03.09.2019 Brno Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. 1
Normy a legislativa v elektrotechnice II. pololetí 03.09.2019 03.09.2019 360 06 Karlovy Vary Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary ČKAIT Karlovy Vary 1
Požární ochrana 2019 04.09.2019 05.09.2019 Ostrava - Poruba Aula VŠB - TU Ostrava Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. 2
Aplikace stavebního zákona ve vzthau k občanskému zákoníku II. pololetí 2019 04.09.2019 04.09.2019 Brno FAST VUT v Brně ČKAIT Brno 1
Ochrana před přepětím v rozvodech nn do 1000 V II. pololetí 2019 04.09.2019 04.09.2019 České Budějovice KD Metropol SALTEK, s. r. o. 1
Informační modelování staveb (BIM) – Úvodní kurz II.pololetí 05.09.2019 20.09.2019 Ostrava - Poruba Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 3
Dopravní konference 05.09.2019 05.09.2019 Pardubice Kongresové centrum Palác Pardubice ČKAIT Pardubice 1
Akustika ve stavební praxi 2019 05.09.2019 05.09.2019 Praha 6 ČVUT, fakulta stavební AZ Promo, s. r. o. 1
GREEN WAY DAY 2019 II. pololetí 2019 09.09.2019 09.09.2019 Praha Folklore Garden Společnost pro techniku prostředí, z. s. 1
NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 2. ČÁST (POKROČILÁ) II. pololetí 2019 09.09.2019 09.09.2019 Hradec Králové Zasedací místnost Hradeckého stavebního centra ČKAIT Hradec Králové 1
Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice II. pololetí 2019 10.09.2019 10.09.2019 České Budějovice Dům techniky DEHN s.r.o. 1
Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce II.pololetí 10.09.2019 10.09.2019 Praha 2 Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro ČKAIT Praha 1
Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací 10.09.2019 10.09.2019 Praha 6 ČVUT v Praze, Masarykova kolej Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. 1
Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy II. pololetí 219 10.09.2019 10.09.2019 Plzeň SPŠ stavební Plzeň ČKAIT Plzeň 1
Hospodaření s povrchovými vodami-praktické příklady II. pololetí 2019 10.09.2019 10.09.2019 Praha 5 Impact HUB D10 Praha ACO Stavební prvky, s. r. o. 1
Bezšroubový svět a beznástrojové ovládání v elektrických instalacích nízkého napětí 11.09.2019 11.09.2019 Brno AVANTI Hotel LPE s.r.o. 1
Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva II. pol. 2019 11.09.2019 11.09.2019 Jihlava Krajský úřad Jihlava ČKAIT Jihlava 1
Ochrana před přepětím v rozvodech nn do 1000 V II. pololetí 2019 11.09.2019 11.09.2019 Praha Kolej VŠCHT SALTEK, s. r. o. 1
Technologická zařízení v tunelech 11.09.2019 11.09.2019 Praha 1, Novotného lávka 5 ČVTSS Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s. 1
Novela stavebního zákona 11.09.2019 11.09.2019 Praha 2 Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro ČKAIT Praha 1
Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice II. pololetí 2019 12.09.2019 12.09.2019 Praha Hotel Pramen DEHN s.r.o. 1
2. česko-izraelský vodohospodářský seminář s mezinárodní účastí 12.09.2019 12.09.2019 Jaroměř VODA CZ, s.r.o. VODACZ s.r.o. 1
Hospodaření s povrchovými vodami-praktické příklady II. pololetí 2019 12.09.2019 12.09.2019 Brno Impact HUB Brno ACO Stavební prvky, s. r. o. 1
Informační modelování staveb (BIM) – Úvodní kurz II. pololetí 2019 13.09.2019 11.10.2019 Brno Fakulta stavební VUT v Brně VUT v Brně, Fakulta stavební 3
Workshop Fibre Concrete 2019 II. pololetí 2019 17.09.2019 19.09.2019 Praha Francouzský Institut v Praze ČVUT v Praze, FSv, Katedra betonových a zděných konstrukcí 2
Podzimní škola FIDIC II. pololetí 2019 17.09.2019 02.10.2019 Praha 6 Masarykova kolej ČVUT v Praze Česká asociace konzultačních inženýrů - CACE 3
Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí v praxi II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Ostrava Ostravia, a.s., školící místnost ČKAIT Ostrava 1
Oběhové hospodářství ve stavebním průmyslu II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Ústí nad Labem - Krásné Březno Školicí centrum ISTAR ČKAIT Ústí nad Labem 1
Statika a Technologie 2019 II. pololetí 2019 17.09.2019 18.09.2019 602 00 Brno Budova D, Fakulta Stavební, Vysoké Učení Technické v Brně IDEA StatiCa, s.r.o. 2
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Praha 7 STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví STUDIO AXIS, spol. s r.o. 1
Hospodaření s povrchovými vodami-praktické příklady II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 České Budějovice Meatspace, sál Kavárna ACO Stavební prvky, s. r. o. 1
Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Praha Letňany PVA EXPO Praha Letňany, konf. sál č. 2 Ing. Václav Kubát, CSc. 1
Bezbariérové zásady ve vztahu k pozemním komunikacím II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Olomouc Bea campus MVŠO Olomouc ČKAIT Olomouc 1
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo II. pololetí 2019 17.09.2019 17.09.2019 Praha 9 Kongresový sál PVA EXPO PRAHA ABF, a.s. 1
13. bienální konference VODA 2019 II. pololetí 2019 18.09.2019 20.09.2019 Poděbrady Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda CzWA service s.r.o. 3
Ochrana před přepětím v rozvodech nn do 1000 V II. pololetí 2019 18.09.2019 18.09.2019 Kolín Hotel Theresia SALTEK, s. r. o. 1
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů II. pololetí 2019 18.09.2019 18.09.2019 Brno FAST VUT v Brně ČKAIT Brno 1
Mikroklimatické podmínky v rezidenčních objektech s ohledem na požadavek nízké spotřeby energií 18.09.2019 18.09.2019 Praha 2 Lékařský dům ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Dozory ve výstavbě, stavební deník 19.09.2019 19.09.2019 Praha 2 Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Hospodaření s povrchovými vodami-praktické příklady II. pololetí 2019 19.09.2019 19.09.2019 Ostrava Impact HUB Ostrava ACO Stavební prvky, s. r. o. 1
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace 19.09.2019 19.09.2019 Praha 1 ČS VTS RNDr. Ivana Hexnerová - Bova Polygon 1
Kamera jako univerzální senzor v rámci IoT II. pololetí 2019 19.09.2019 19.09.2019 Praha 5 Robert Bosch odbytová s.r.o. Robert Bosch Odbytová s.r.o., divize Bosch Security and Safety Systems 1
Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže II. pololetí 2019 19.09.2019 19.09.2019 Adamov u Brna Technologické centrum ROMEX s.r.o. RKNT expertní kancelář s.r.o. 1
STÍNICÍ TECHNIKA - INOVATIVNÍ KONCEPT PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY 20.09.2019 20.09.2019 199 00 Praha 9 - Letňany Výstaviště PVA Praha - Letňany Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí 1
Patologie hydroizolačních materiálů a hydroizolačních systémů obecně II. pololetí 2019 23.09.2019 23.09.2019 Praha 2 Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro ČKAIT Praha 1
Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon II. pololetí 2019 24.09.2019 24.09.2019 Ústí nad Labem - Krásné Březno Školicí centrum ISTAR Krásné Březno ČKAIT Ústí nad Labem 1
Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství II. pololetí 2019 24.09.2019 24.09.2019 Praha 4 Český plynárenský svaz Český plynárenský svaz 1
Hospodaření s povrchovými vodami-praktické příklady II. pololetí 2019 24.09.2019 24.09.2019 Plzeň Hotel Victoria (sál HALA) ACO Stavební prvky, s. r. o. 1
Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018 II. pololetí 2019 24.09.2019 24.09.2019 Liberec učebna SPŠ stavební Liberec ČKAIT Liberec 1
Nesprávně určený rozsah revize i revizní zprávy elektroinstalací 24.09.2019 24.09.2019 Praha 2 Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro ČKAIT Praha 1