ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

Konferenci tvoří dvě hlavní témata: Bezpečná dopravní infrastruktura a Plánování dopravní infrastruktury. Přednášky na téma dopravně – bezpečnostního stavu komunikací, silničního provozu a prevenci nehodovosti budou zaměřeny na intravilán. Plánování dopravy postihne problematiku modelování a prognózování dopravy. Součástí konference bude i setkání uživatelů SW PTV.

Program konference bude zkompletován a zveřejněn na webových stránkách konference – http://konference.af-cityplan.cz.

C. Termíny akce
1. Termín