ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

1. Novinky v právních předpisech z oboru elektronických komunikací (dále EK): - Směrnice EP a Rady č. 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí EK, - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí EK a o změně některých souvisejících zákonů (např. ZEK, SZ ...), - Národní program rozvoje sítí nové generace, - Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí EK. 2. Základní filozofie optických sítí - optická vlákna nové generace a jejich použití v optických přístupových sítích - topologie pasivních optických přístupových sítí, P-P, GPON 3. Technologie budování vnitřních rozvodů v bytových domech - rozdělení bytových domů z pohledu budování vnitřních optických rozvodů - napojení vnitřního rozvodu na vnější síť - EZ-Bend, alternativa instalačních metod používaných pro UTP kabeláž - mikrotrubičkové systémy v bytových domech - kabely s vytažitelnými elementy (riser kabely) - Low Friction Kabely – využití obsazených chrániček pro budování optiky - vlákna vedená po omítce (neviditelné vlákno) - MiniCord – alternativa odolných kabelů EZ-Bend - univerzální kabeláž vedená po fasádě domu - patrové rozváděče pro postupné připojování zákazníků - návaznosti vnitřních rozvodů na sítě budované závěsnými kabely - optické sítě velkých bytových domů a obytných areálů 2. Základní filozofie optických sítí optická vlákna nové generace a jejich použití v optických přístupových sítích

1. Novinky v právních předpisech z oboru elektronických komunikací (dále EK): - Směrnice EP a Rady č. 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí EK, - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí EK a o změně některých souvisejících zákonů (např. ZEK, SZ ...), - Národní program rozvoje sítí nové generace, - Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí EK. 2. Základní filozofie optických sítí - optická vlákna nové generace a jejich použití v optických přístupových sítích - topologie pasivních optických přístupových sítí, P-P, GPON 3. Technologie budování vnitřních rozvodů v bytových domech - rozdělení bytových domů z pohledu budování vnitřních optických rozvodů - napojení vnitřního rozvodu na vnější síť - EZ-Bend, alternativa instalačních metod používaných pro UTP kabeláž - mikrotrubičkové systémy v bytových domech - kabely s vytažitelnými elementy (riser kabely) - Low Friction Kabely – využití obsazených chrániček pro budování optiky - vlákna vedená po omítce (neviditelné vlákno) - MiniCord – alternativa odolných kabelů EZ-Bend - univerzální kabeláž vedená po fasádě domu - patrové rozváděče pro postupné připojování zákazníků - návaznosti vnitřních rozvodů na sítě budované závěsnými kabely - optické sítě velkých bytových domů a obytných areálů 2. Základní filozofie optických sítí optická vlákna nové generace a jejich použití v optických přístupových sít

C. Termíny akce
1. Termín