ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

Zákon č. 183/2006 Sb. (SZ) a jeho prováděcí vyhlášky jsou nejdůležitější legislativa, kterou by měl každý stavař znát. V současné době projednala Poslanecká sněmovna novelu SZ a předala ho k projednání do Senátu. Zároveň MMR ČR pracuje na novelizaci příslušných prováděcích vyhlášek SZ. OK ČKAIT Pardubice pořádá 13. června 2017 seminář „Novela zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon“ a je tedy logické, že bude pokračovat ve formě semináře ve výkladu jeho prováděcích vyhlášek. Rádi bychom využili tento seminář i k diskusi mezi AO a správními orgány nad společnými problémy.

Bude upřesněno v rámci programu.

C. Termíny akce
1. Termín