ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot ČR, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery. Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR. Konference je určena pro široký okruh posluchačů, posluchačů, Konference je určena pro široký okruh posluchačů, majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a dalších organizací. Akce slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrch. úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.

14. března 2018 Předseda zasedání: Prof. Ing. P. Novák, CSc. a Ing. T. Prošek, Ph.D. • Zahájení • Koroze kovové výztuže betonu. prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT • Antikorozní ochrana kovů suchou cestou. Ing. J. PROKOP, Branopac CZ • Jako zvýšit kvalitu povrchových úprav (téma zamerané na UZ čistenie). Ing. L. PATAY, MEng., NOTUS – POWERSONIC, SR • Permeabilita a mechanismus ochran. působení organických povlaků. Ing. T. PROŠEK, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT • Kontrola povrchových úprav snadno a rychle. Bc. R. ZAPLETAL, TSI System • Fluoroplastové povlaky. J. BROSSAUD, Technicoat Czech Republic • Nová řada práškových barev vysoké energetické úspory – ESO+. J. ZELINA, Barten • Tryskací technologie – zařaďte vyšší rychlost. Ing. P. KOVAL, WISTA Polední přestávka 12:30 – 13:30 hod. Předseda zasedání: Ing. L. Obr, CSc. • Galvanochemie - od teorie k současnosti. Ing. L. OBR, ČSPÚ • Ready2spray řešení Dürr. Bc. G. HÁJEK, Dürr Systems Czech Republic • Stříkání a lakování – trendy jsou nepochybné. V. MED, WAtech • Odsávání a filtrace vzduchu – prezentace firmy Herding. M. KREJČÍŘ, Herding, Technika ŽP • Konverzní povlaky na bázi Ti-Zr. Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D., SVÚOM • Navrhování pracovišť povrchových úprav (lakoven) s podporou výzkumného střediska. Ing. J. SIGMUNDOVÁ, Galatek • VOC free čištění pistolí. Ing. M. LACINÝ, Techlex • Připojování objektů na pult centralizované ochrany HZS kraje. Ing. V. KRATOCHVÍL, KRASO, požárně technický servis Diskuze do 17:00 hod. DISKUZNÍ VEČER pro předem přihlášené 15. března 2018 Předseda zasedání: Ing. P. Strzyž a Ing. P. Szelag • Objasnění selhání povrchové úpravy ocelového kouřovodu. Ing. L. MINDOŠ, SVÚOM • Hromadné elektroforézní lakování kovových dílů. doc. Ing. V. WEISS, Ph.D., Ing. M. PAZDEROVÁ, VZLÚ • Revize norem pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Ing. H. GEIPLOVÁ a RNDr. P. DUŠEK, CSc., SVÚOM • Povrchové úpravy při výrobě smaltovaných nádob v DZD. RNDr. R. KAVALÍR, Družstevní závody Dražice – strojírna • Navrhování a zinkování rozměrných konstrukcí. Ing. P. STRZYŽ, AČSZ, a kol. • Technologie galvanického mědění uhlíkových vláken. Ing. P. SZELAG, Pragochema a Ing. N. SCHMIDOVÁ, ČVUT, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky • Diskuze a závěr do 11:45 hod. EXKURZE: do firmy Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. v Dražicích (u Benátek nad Jizerou). V provozu zařízení fy AITEC s.r.o.a EKOL s.r.o. Pro přihlášené zajištěna doprava autobusem od hotelu a po exkurzi zpět na metro C stanice Letňany. Možnost individuální dopravy. PREZENTACE FIREM: ABF, AITEC, ANAMET, BARTEN, BRANOPAC CZ, BVV, CORROTECH TRADE, DENIOS, DURR SYSTEMS Czech Republic, EKOL, EKOMAZIVA, ENVICOMP, EWAC FILTRAČNÍ TECHNIKA, GALATEK, HERDING Technika životního prostředí, IDEAL TRADE SERVICE, Ing. Vladimír HARAZÍM, CSc. - DREKOMA KOVOLAK, KS KLIMA-SERVICE KULSTOF, NOTUS – POWERSONIC, RSBP, SILROC CZ, SPOLMONT, STROJNÍ MONTÁŽE, TECHLEX, TECHNICOAT Czech Republic TSI SYSTEM, WAtech, WISTA

C. Termíny akce
1. Termín