ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze StavEduk

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

Textilnictví se historicky řadí mezi nejvýznamnější součásti tuzemského průmyslu. V procesu průmyslové revoluce byla ruční výroba přenesena do soustředěných a specializovaných velkovýroben. Od 19. století vznikla v českých zemích řada mechanických tkalcoven, přádelen, ale i mnoho jiných výrobních objektů. Většina těchto objektů byla využita až do konce 20. století, kdy ale byla se socioekonomickou proměnou společnosti výroba v nich často zastavena. Textilky jsou postupně opuštěny a nedostatečně využívány. Textilní továrny dnes představují významnou součást našeho stavebního fondu. Jejich specifická stavební podoba tvoří komplikované předpoklady pro obnovu a hledání nového využívání. Jaké jsou možnosti obnovy a využívání textilních továren? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přinese 11. ročník konference PROPAMÁTKY. Setkání je určeno všem zájemcům o dějiny, současnost, ale také budoucnost textilek a nabízí příležitost k setkání a výměně názorů a zkušeností při jejich obnově a využívání. Setkání je určeno pro architekty, zástupce obcí a krajů, pracovníky památkové péče a samozřejmě i pro majitele textilních továren.

7. listopadu – Blok příspěvků o historii, stavebním a technologickém vývoji, ale i o současnosti textilních továren v Libereckém kraji 8. listopadu – Stavební vývoj textilních továren od 18. do 20. století + příklady úspěšných konverzí ze zahraničí; Stavební dokumentace k textilním továrnám a její uložení; 2+1 stavba Zdeňka Plesníka – ke kontextu dědictví textilního průmyslu druhé poloviny 20. století; Textilní továrny z pohledu památkové péče; Vztah vývoje technologie textilnictví a podoby textilek; Modely financování obnovy textilních továren; Diskuzní blok blok 9. listopadu – Exkurze a prohlídky zajímavých textilních továren v Libereckém kraji s výkladem

C. Termíny akce
1. Termín