ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

problematika provozu povrchových úprav (lakoven, galvanizoven, zinkoven, včetně předúprav); projektování; technologií povrchových úprav, včetně praktické ukázky - exkurze do provozu; novinky v platná legislativě (technické normy, ochrana zdraví a životního prostředí apod.)

program upřesněn konce ledna/začátkem února 2019 na webu pořadatele

C. Termíny akce
1. Termín