ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

XXVIII. ročník mezinárodní konference zaměřené na nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti požární ochrany, bezpečnostního inženýrství, zkušebnictví a certifikace, protivýbuchové prevence atd., s hlavním tématem BEZPEČNOST OSOB – SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Jednání konference proběhne v sekcích: Požární ochrana, Bezpečnost osob a majetku, Protivýbuchová prevence, Zkušebnictví v požární ochraně, Věda a výzkum v požární ochraně

C. Termíny akce
1. Termín