ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze StavEduk

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 3
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

Díky dlouhému historickému vývoji českého školství představují historické budovy škol široký stavební fond. Najdeme mezi nimi jak prosté budovy venkovských škol, tak honosné reprezentativní objekty ve městech včetně celých areálů sloužících vzdělávání. Řada školních budov dodnes slouží svému původnímu účelu. Mnoho z nich však svou původní funkci ztratilo, někdy došlo i k jejich demolicím či nevhodnému využití. Některé již svou novou smysluplnou náplň nalezly, jiné ale na obnovu a nové smysluplné využití stále čekají. Vzhledem k rozmanitosti stavebního fondu školních budov jsou tyto možnosti velmi široké a různorodé. Díky přítomnosti školních budov v řadě našich měst i menších obcí, často na velmi exponovaných místech intravilánu, je jejich obnova a využívání velmi aktuálním tématem.

6. listopadu 2019 - regionální blok - přednášky o historii i současnosti škol v Písku a okolí 7. listopadu 2019 - odborný blok - přednášky o historickém vývoji škol, jejich typologii, pohledu památkové péče ad. (zatím domluvení přednášející viz) - blok konkrétních příkladů - inspirativní příklady obnovy a využívání škol z celé země a diskuse o nich - společenský večer 8. listopadu 2019 - blok exkurzí a prohlídek - výlet po Písku a okolí, návštěva několika objektů škol s novým i původním využitím s výkladem

C. Termíny akce
1. Termín