ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
Souhlas se zpoplatněním zápisu do databáze: Ne
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
B. Údaje o vzdělávacím programu

problematika: provozů povrchových úprav (lakoven, galvanizoven, zinkoven, včetně předúprav), projektování, technologií povrchových úprav; dále praktické ukázky - exkurze do provozu; novinky v platné legislativě (technické normy, k ochraně zdraví a životního prostředí apod.)

program upřesněn koncem ledna / začátkem února 2019 na webu pořadatele

C. Termíny akce
1. Termín