ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-11-21
Formát: 2019-11-21

Seminář Provádění staveb v Jihlavě dne 4.12.2019.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář Jihlava pořádá ve středu 4.12.2019 seminář Provádění staveb. Zahájení je v 10.00 hod. v přednáškové místnosti Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova ul. 57. Podrobné informace najdete v příloze. Celková kapacita:  40

Seminář RK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Slovák – Státní úřad pro jadernou bezpečnostMgr. Aleš Froňka, Ph.D. – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Prahaprof. Ing. Martin Jiránek, CSc. Celková kapacita:  70

Summit Koncepce BIM 2019

Mezinárodní konference, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko, věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se bude věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.

Setkání lídrů českého stavebnictví 2019

Společnost CEEC Research pořádá Setkání lídrů českého stavebnictví 2019 - největší setkání ministrů vlády ČR s generálními řediteli stavebních společností z celé České republiky. Termín konání: 22. listopadu 2019 od 10:00 h Místo konání: Betlémská kaple, Betlémské náměstí, Praha 1 Panel pozvaných diskutujících: Andrej Babiš, předseda vlády ČR Vladimír Kremlík, ministr dopravy ČR Alena Schillerová, ministryně financí ČR Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR

SEMINÁŘ SVI: Technické předpisy a sítě elektronických komunikací

Nařízení vlády 591/2009 Sb., TP 146 ŘSD - MD, Metodická pomůcka MPO a MMR ČSN a EN pro sítě FTTx (teorie vs praxe, řešené příklady...), TNI pro vnitřní optické rozvody. Celková kapacita:  64

Webinář - Technické předpisy a sítě elektronických komunikací

Přednášející:Ing.

Exkurze Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci 26. 11. 2019, 1. skupina ve 13,30

Oblastní kancelář Olomouc
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků-oblastní kancelář Olomouc ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vás zve na odbornou exkurzi Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci Termín konání: 26. 11. 2019 - úterý Časový program: 13,30 hod. sraz 1. skupiny před vchodem na staveniště 14,00 hod. sraz 2. skupiny 14,30 hod. sraz 3. skupiny doba trvání prohlídky 30 minut Program exkurze: • Základní informace o stavbě Celková kapacita:  10

Rekodifikace stavebního práva. Spolupráce MMR ČR a ČKAIT

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, úterý 26.11.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

Exkurze Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci 26. 11. 2019, 2. skupina ve 14,00 hod.

Oblastní kancelář Olomouc
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků-oblastní kancelář Olomouc ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vás zve na odbornou exkurzi Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci Termín konání: 26. 11. 2019 - úterý Časový program: 13,30 hod. sraz 1. skupiny před vchodem na staveniště 14,00 hod. sraz 2. skupiny 14,30 hod. sraz 3. skupiny doba trvání prohlídky 30 minut Program exkurze: • Základní informace o stavbě Celková kapacita:  10

SEMINÁŘ SVI: Poučení z havárií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou. Celková kapacita:  64