ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-10-23
Formát: 2019-10-23

Seminář Projektová příprava stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí dne 23.10.2019 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář Jihlava pořádá ve středu 23.10.2019 seminář Projektová příprava stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí. Seminář se koná v Kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě od 9.00 hod. Podrobné informace najdete v příloze. Celková kapacita:  40

Seminář RK Praha – Požární bezpečnost staveb – požární modely

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:prof. Ing. František Wald, CSc. – ČVUT v PrazeIng. Lucie Hasalová, Ph.D. – Technický ústav požární ochranyIng. Libor Ševčík – Technický ústav požární ochranydoc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. – VUT v BrněIng. Celková kapacita:  50

22. celostátní konference MMR a ÚÚR o územním plánování a stavebním řádu

Téma: Připravované změny stavebního práva Místo konání: Olomouc – Hotel NH Collection, Legionářská 1311/21, Olomouc Termín: 24. a 25. října 2019 Doprava: Účastníci se dopravují individuálně. Stravování: V průběhu jednání bude zajištěn oběd a občerstvení. Závaznou přihlášku a více informací naleznete na webové stránce www.uur.cz. Program konference je v příloze. Závazné přihlášky zasílejte na adresu: Ústav územního rozvoje – Silvie Juránková, tel. +420 542 423 106, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno, E-mail: jurankova@uur.cz Termín pro zaslání závazných přihlášek: 4. října 2019.

seminář CŽV: Impregnace konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva Termín konání: čtvrtek 24. října 2019 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, budova A, posluchárna A138 (vpravo za vrátnicí v prostorách bufetu) - plán budov Přednášející: Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., vedoucí výzkumné skupiny Formulace, BOCHEMIE Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  60

Webinář - Osvětlení a oslunění budov v nové evropské normě EN 17037

Přednášející:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.; doc. Ing.

SEMINÁŘ SVI: Osvětlení a oslunění budov v nové evropské normě EN 17037

PROGRAM:Normalizace denního osvětlení v českých zemích v průběhu času Příběh tvorby evropské normy EN 17037Nový způsob posuzování proslunění budovNový způsob posuzování denního osvětlení Posuzování oslnění denním světlem a posuzování výhledu z oknaDiskuze PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ing. Marcel Pelech Celková kapacita:  60

Jednání se starostou města a ředitelem pivovaru“ Zajíc“ – příprava Adventního setkání

Oblastní kancelář Karlovy Vary
29. října, Kynšperk nad Ohří Jednání se starostou města a ředitelem pivovaru“ Zajíc“ – příprava Adventního setkání

Webinář - Instalace v budovách

Přednášející:Ing. Zuzana Vyoralová  Anotace:Technická zařízení budov je soubor profesí a zařízení souvisejících se stavbou. Aby objekt splňoval veškeré uživatelské nároky, je nutné, aby i rozvody jednotlivých médií byly správně navrženy a umístěny vzhledem ke konstrukci a požadavkům požární ochrany a bezpečnosti budov.

Dozory ve výstavbě - POZOR změna termínu konání

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 30.10.2019 ( ve středu ) se uskuteční seminář "Dozory ve výstavbě" ve školící místnosti Domu techniky Ostrava, v malém sále, ve 14 hod., Mariánské náměstí č.5, Ostrava - Mariánské Hory. Odborný garant Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, AO v oboru TZS, TPS a EA. Program semináře: Autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb provádějících svépomocí, statní stavební dozor, dotčené orgány. Prezentace pomůcek k dozorům PROFESIS 2019. Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  84