ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-03-19
Formát: 2019-03-19

Seminář OK Jihlava Aplikace BIM v praxi.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář ČKAIT Jihlava pořádá odborný seminář Aplikace BIM v praxi. Seminář se koná ve středu 27.3.2019 od 10.00 hod. v prostorách Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Podrobný program a informace k možnosti přihlášení najdete v příloze. Celková kapacita:  40

Seminář OK Praha – Škody působené vodou a vlhkostí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jan Vinař, Ing. Celková kapacita:  70

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY která se koná v pondělí dne 1. dubna 2019 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší

SEMINÁŘ SVI: Hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí

Principy hodnocení existujících nosných konstrukcí z betonu a zdiva, stanovení a aktualizace základních veličin na základě diagnostického průzkumu, hodnocení typických poruch betonových a zděných konstrukcí a jejich zohlednění v analýze a hodnocení konstrukce, příklady řešení vybraných problémů betonových a zděných konstrukcí   PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. M. Drahorád, Ph.D., doc. Ing. L. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Autorská práva

 PROGRAM: Projektová dokumentace jako autorské dílo na objednávku. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a její význam v souvislosti s přechodem majetkových práv autorských na objednatele/stavebníka. Ochrana autorských práv u databází. Navrhování staveb metodou BIM (Building Information Modeling = spojení grafického 3D modelu a negrafických informací zpracovaných ve formě databáze). Celková kapacita:  65

seminář CŽV - navrhování budov

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Společnost PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov Termín konání: čtvrtek 4. dubna 2019 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ph.D., Ing. Milan Sedláček, Ph.D., Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina e-m: brno@ckait.cz tel.: 545574310 Celková kapacita:  100

Jednodenní konference "Statika staveb 2019 Plzeň" 4. 4. 2019

Oblastní kancelář Plzeň
Konference je zařazena do systému Celoživotního vzdělávání členů, okruh B, 1 bod. Informace: http://www.ckait.cz/staveduk/3379931. Zaměření konference Konference bude zaměřena na tématiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2019 budou: spolehlivost staveb, eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Konference je určena pro stavební projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním a prováděním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí. Program Celková kapacita:  150

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT PREFA ALUMINIUMPRODUKTE - STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY která se koná v úterý dne 9. dubna 2019 v 9.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil Stručná anotace