ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-11-21
Formát: 2019-11-21

Seminář Provádění staveb v Jihlavě dne 4.12.2019.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář Jihlava pořádá ve středu 4.12.2019 seminář Provádění staveb. Zahájení je v 10.00 hod. v přednáškové místnosti Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova ul. 57. Podrobné informace najdete v příloze. Celková kapacita:  40

Seminář - Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající

Oblastní kancelář Karlovy Vary
5. 3.2020 Seminář - Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Urge & Černohlávek Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Seminář - 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020

Oblastní kancelář Karlovy Vary
19. 6.2020 Seminář - 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020, téma “Město a světlo“ přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské, Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo., Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Oblastní kancelář Karlovy Vary
16. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Seminář - Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN s fotovoltaickým efektem

Oblastní kancelář Karlovy Vary
2. 4.2020 Seminář - Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN s fotovoltaickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a životního prostředí přednášející: Michal Krabec, Pavel Šefl, KESSL spol. s r.o. Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Seminář - Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi

Oblastní kancelář Karlovy Vary
30. 1.2020 Seminář - Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi přednášející: zástupci firmy BASF Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Seminář - Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Oblastní kancelář Karlovy Vary
19. 5.2020 Seminář - Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o. Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Seminář - Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2

Oblastní kancelář Karlovy Vary
4. 2.2020 Seminář - Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2 přednášející: Ing. Jiří Krejča, Blower Door test Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Seminář RK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Slovák – Státní úřad pro jadernou bezpečnostMgr. Aleš Froňka, Ph.D. – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Prahaprof. Ing. Martin Jiránek, CSc. Celková kapacita:  70

Summit Koncepce BIM 2019

Mezinárodní konference, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko, věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se bude věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.