ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-11-12
Formát: 2019-11-12

SEMINÁŘ SVI: Technické předpisy a sítě elektronických komunikací

Nařízení vlády 591/2009 Sb., TP 146 ŘSD - MD, Metodická pomůcka MPO a MMR ČSN a EN pro sítě FTTx (teorie vs praxe, řešené příklady...), TNI pro vnitřní optické rozvody. Celková kapacita:  64

Webinář - Poučení z havarií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Přednášející:Ing. J. Chaloupský  Anotace:Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou.

Rekodifikace stavebního práva. Spolupráce MMR ČR a ČKAIT

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, úterý 26.11.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

SEMINÁŘ SVI: Poučení z havárií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou. Celková kapacita:  64

Navrhování a používání vodovodních tvarovek, armatur a regulačních členů vodovodních sítí

Oblastní kancelář Zlín
Seminář na téma: Navrhování a používání vodovodních tvarovek, armatur a regulačních členů vodovodních sítí Termín: 26. 11. 2019 ve 13 hodin

Webinář - Odstraňování staveb

Přednášející:JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová  Anotace:Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.

SEMINÁŘ SVI: Odstraňování staveb

Obsahem semináře/webináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. Celková kapacita:  65

Seminář - Nové mapové a geografické podklady pro projektování

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář "Nové mapové a geografické podklady pro projektování", který se bude konat 28.11.2019 na Krajské knihovně v Karlových Varech, přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel, Zeměměřičský úřad Praha. Podrobnosti k této akci najdete v přiložené pozvánce. Autorizované osoby se mohou přihlásit i přes tuto webovou stránku. Celková kapacita:  60

Slavnostní slib autorizovaných osob v Praze

Ve čtvrtek 28. listopadu se od 9 hodin koná v Betlémské kapli (Betlémské nám. 255/4, Staré Město) slavnostní slib autorizovaných osob.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ která se koná v pondělí dne 2. prosince 2019 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Jana Košťálová NIPI ČR, o. s.