ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-01-19
Formát: 2019-01-19

SEMINÁŘ SVI: Stavby elektronických komunikací a nové právní předpisy

Aktuální novely právních předpisů a jejich aplikace v elektronických komunikacích  Zkušenosti s novelami právních předpisů, zejména se zákony (ve znění pozdějších předpisů):č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  č. 194/2017 Sb., o usnadnění výstavby vysokorychlostního internetu,č. 416/2009 Sb., o usnadnění výstavby dopravní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Stavební závady a možnosti jejich řešení

Prezentace stanovisek veřejného ochránce práv, vycházejících z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. Seminář se zaměřuje na vymezení pojmu „veřejný zájem“ a na postup stavebního úřadu při jeho prosazování z úřední moci. Jmenovitě bude seminář zaměřen na institut kontrolní prohlídky stavby, nařizování udržovacích prací, nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, neodkladného odstranění stavby, vyklizení stavby a možnosti stavebního úřadu uložit opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Železniční stavitelství

Problematika železničního svršku tvoří stěžejní část železničního stavitelství, s realizací úzce souvisí pokrok a změny dosahované v oblasti diagnostiky železničních tratí, železniční geodezie a bezstykové koleje. Seminář je zaměřen také na interakci investor/zhotovitel ve vazbě na realizované projekty. Seminář je určen pro stavbyvedoucí, resp. vedoucí prací na železničním svršku. Celková kapacita:  62

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Bezbariérové užívání pozemních staveb " se uskuteční dne 25. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava, malý sál od 13.30 hodin. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: Celková kapacita:  80

Slavnostní slib autorizovaných osob v Praze

V úterý 26. března se od 9 hodin koná v Betlémské kapli (Betlémské nám. 255/4, Staré Město) slavnostní slib autorizovaných osob.

Seminář ČKAIT 26.3.19 - Pojištění profesní odpovědnosti.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnost obecně a řešení škod Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel, společnost GrECo JLT Czech Republic s. r. o. Hlavní odborné téma – anotace: 1. Odpovědnost obecně 2. Pojištění a připojištění 3. Škody a jejich likvidace Datum: 26.03.2019 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: učebna SPŠ stavební Liberec Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY která se koná v pondělí dne 1. dubna 2019 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší

seminář CŽV - navrhování budov

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Společnost PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov Termín konání: čtvrtek 4. dubna 2019 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ph.D., Ing. Milan Sedláček, Ph.D., Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina e-m: brno@ckait.cz tel.: 545574310 Celková kapacita:  100