ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-01-19
Formát: 2019-01-19

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB", který se koná dne 23.4.2019 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: pplk. Ing. Michal Valouch, odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR Celková kapacita:  90

Společnost Prefa Aluminiumprodukte - střešní a fasádní systémy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SPOLEČNOST PREFA ALUMINIUMPRODUKTE - STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY", který se koná dne 25.4.2019 od 9.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA Aluminiumprodukte, s.r.o. Celková kapacita:  90

Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, novinky v normách PBS

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, REsslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: Přednáška řeší komplexně problematiku staveb ve vazbě na činnosti Hasičského záchranného sboru po celou dobu životnosti stavby až po její konec v důsledku požáru z hlediska platné legislativy. Dalším tématem jsou normy požární bezpečnosti staveb a jejich aktuální změny, poznatky z požárů a specifika požární bezpečnosti dřevostaveb.

Rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov" se uskuteční dne 29. 4. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a.s., ul. 28. října 150, Ostrava ( budova sídla OK ) od 14.00 hodin. Společnost Peikko Group je celosvětovým lídrem v produkci ocelobetonových spřažených konstrukcí a spojů betonových i ocelových konstrukcí. Inovativní řešení Peikko poskytuje zákazníkům rychlý, bezpečný a velmi efektivní způsob návrhu a realizace staveb. Program semináře: 1. Společnost Peikko: spoje betonových a ocelových konstrukcí Celková kapacita:  50

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 1. ČÁST (ZÁKLADNÍ)

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 1. ČÁST (ZÁKLADNÍ) která se koná v pondělí dne 6. května 2019 !!! 14.00 hod. !!! v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší

4. CŽV - Impregnace konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Olomouc
Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva od projektové přípravy stavby až po realizaci. Způsoby impregnace, praktické rady a doporučení. místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 14.00 hod. Přednášející: RNDr. Leo Bukovský, Ing. Jaroslav Strnadel, PhD., Ing. Lenka Plevová, Bochemie Wood care s.r.o. Bohumín Celková kapacita:  48

Ochrana fází v distribučních sítích vysokého napětí. Věcná břemena (služebnosti) v energetice

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "OCHRANA FÁZÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH VYSOKÉHO NAPĚTÍ. VĚCNÁ BŘEMENA (SLUŽEBNOSTI) V ENERGETICE", který se koná dne 14.5.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ivan Cimbolinec Ochrana fází v distribučních sítích vysokého napětí: Celková kapacita:  90

seminář CŽV - panelové domy

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? Termín konání: středa 15. května v 10 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c., Ing. Jaromír Vrba, CSc. Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina e-m: brno@ckait.cz tel.: 545574310 Celková kapacita:  100

Vybrané stavební výrobky 2. část

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, čtvrtek 16.5.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

Recyklace - Posuzování stavebních výrobků

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo. Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Program: 1) Udržitelné využívání přírodních zdrojů