ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Plzeň

Zápis ze schůze výboru oblasti ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
V Plzni 26. září 2011 Přítomni dle prezenční listiny v příloze 1/ K dnešnímu dni jsou na kandidátce pro výbor oblasti na VH 2012 po diskuzi tito členové : Ing. Miroslav Brada Ing. Petr Budín Ing. Václav Klíma Ing. Josef Kubr Ing. Václav Petráš Ing. Jan Sýkora Ing. Jaromíra Škublová Ing. Robert Špalek Ing. Aleš Štrunc, CSc. Ing. Jaroslav Urbánek Ing. Luděk Vejvara Jedenáctičlenná kandidátka odpovídá dle volebního a jednacího řádu volbě osmičlenného výboru. 2/ Pro zajištění průběhu VH se předpokládá po diskuzi toto obsazení : Ing. Špalek – vedení VH