ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Ostrava

zápis č. 1/2012

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 1/2012 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 5. 1. 2012 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Kotlán, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Kamil Šamárek, Hosté: Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Zahradníček, Ing. Tomáš Vašíček 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 7. 12. 2011 byl schválen bez připomínek. 2. Činnost informačního centra (ICO) Realizované akce:

Zápis č. 8/2011

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 8/2011 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 9. 11. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Kotlán, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 10. 2011 byl schválen bez připomínek. 2. Činnost informačního centra (ICO) Připravované akce:

Zápis č. 9/2011

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 9/2011 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 7. 12. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Kotlán, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Antonie Lošťáková, Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 9. 11. 2011 byl schválen bez připomínek. 2. Činnost informačního centra (ICO) Připravované akce:

Zápis č. 8/2011

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 8/2011 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 9. 11. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Kotlán, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 10. 2011 byl schválen bez připomínek. 2. Činnost informačního centra (ICO) Připravované akce:

Zápis č. 7/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 6.10.2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Petr Kotlán, Ing. Vít Hudeček Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 8. 9. 2011 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)

Zápis č. 6/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 8.9.2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Kamil Šamárek, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček Hosté: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 6. 2011 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)

Zápis č. 5/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 16.6.2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Dospiva, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák, Dr. Ing. Tomáš Novotný Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 11. 5. 2011 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)

Zápis č. 4/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 11.5. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Petr Dospiva, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Jindřich Pater Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 19. 4. 2011 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)

Zápis č. 3/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 19. 4. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Kotlán, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Reichel, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Petr Dospiva, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Vít Hudeček, Ing. Jindřich Pater Zasedání výboru oblasti bylo zahájeno minutou ticha – uctění památky za Ing. Josefa Sláčala, CSc, který nečekaně zemřel dne 23. 3. 2011. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

Zápis č. 2/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 3. 3. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Kotlán, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Josef Sláčal, CSc., Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Petr Dospiva Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 1. 2011 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)