ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis z VO dne 21.4.2016

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 21.4.2016 Přítomni dle presenční listiny

Zápis z VO dne 18.2.2016

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18.2.2016 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Zhodnocení VH – organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí, DVD Profesis a USB pro účastníky VH. Účast hostů – omluvil se hejtman Ol. kraje i primátor Olomouce. Z důvodu nemoci ředitel SPŠ Lipník nad Bečvou. Ostatní pozvaní hosté se zúčastnili.

Usnesení z Valné hromady 2016

Oblastní kancelář Olomouc
Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 19.1.2016 Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2015 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,rozpočet OK na rok 2015 a plán činnosti na rok 2016. Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2015. Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 14.1.2016

Oblastní kancelář Olomouc
Přítomni dle presenční listiny

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 21.10.2015

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 21.10.2015 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Odborná exkurze EXPO Miláno byla úspěšná, zúčastnilo se 44 osob. Odborný výklad u českého pavilonu, kterého jsme se zúčastnili všichni, nám podal Ing. arch. Pavel Hrůza. Prohlídka ostatních pavilonů byla individuální. Děkovný dopis za zajištění odborného výkladu byl zaslán fi KOMA MODULAR. Článek do Z+i č. 5/2015 o činnosti oblasti Olomouc byl odeslán 16.10.2015. V článku je také informace o odborné exkurzi EXPO Miláno.

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 18.6.2015

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti dne 18.6.2015 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. Odborná exkurze na Kanalizační sběrač v Přerově se uskutečnila s účastí 40 členů. Poděkování Ing. Kožušníčkovi za zajištění akce. 3. CŽV na II. pololetí 2015 – sdružená pozvánka byla rozeslána všem členům oblasti e-mailem a je umístěna na webových stránkách ČKAIT s možnosti přihlášení. 4. Podnět k přezkoumání Územního plánu Olomouce. Dopis MMR z 8.12.2014 byl předán členům VO.

Zápis z jednání výboru oblasti dne 21.5.2015

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti dne 21.5.2015 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. DVD Profesis obdrželi všechny stavební úřady Olomouckého kraje 3. Odborná exkurze „Výstavba kanalizačních sběračů Přerov“ je zajištěno na 26.5.2015 – úterý. Autobus je objednán a bude přistaven na parkovišti u vodáren, odjezd 14.30 hod. VO exkurzi odsouhlasil. Ing. Kožušníček je odborným garantem. Pozvánky jsou všem členům oblasti rozeslány a pozvánka a možnost přihlášení je i na www. termínová listina. 4. CD – Dopravní stavby je k dispozici na OK k vyzvednutí pro obor dopravní stavby.

Zápis z jednání výboru oblasti dne 23.4.2015

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti dne 23.4.2015 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Shromáždění delegátů 2015: - Schválilo úpravu řádu – jsou umístěny na www.ckait.cz - Vzato na vědomí – standardy profesních úkonů – jako součást PROFESISu a doporučuje členům jejich používání pro obor pozemní stavby. A 4.1. – standardy Vyúčtování delegátů bylo provedeno. Účast 78% - Olomouc. Program, volby, usnesení vše na www. VO navrhuje na příští VH navrhnout pro volby delegátů počet 5.

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 19.2.2015

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 19.2.2015 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Zhodnocení VH – organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí, DVD profesis a Slavné vily Olomouckého kraje pro účastníky VH. Účast hostů – omluvil se hejtman Ol. kraje a ředitel SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Ostatní pozvaní hosté se zúčastnili. Diskuze – pojištění AO a novinky v pojištění. Služby komory, které připomněl Ing. Hnízdil.

Zápis z jednání VO dne 23.10.2014

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 23.10.2014 Přítomni dle presenční listiny Pokračování přenášení přednášek v rámci CŽV – webináře. Je nutný souhlas přednášejícího – zatím jsme se domluvili s Ing. Kožušníčkem. Seminář Energetická náročnost budov 2014 – 4.11.2014 v RCO. Od 14.00 – 18.00 hod. Přednášející zajišťuje ČKAIT Středisko vzdělávání a informací Praha. CŽV na 1.pololetí 2015 – je zajištěno: 10.02.2015 – Finance a daně 03.03.2015 – Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II