ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Výbor oblasti dne 20.3.2014

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 20.3.2014 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 1) Přítomni dle presenční listiny 2) Termíny webinářů jsou vyhlašovány aktuálně podle zájmu, zatím to nemůžeme sladit s termíny CŽV na oblasti. 3) Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby - v rámci Profesisu je aktualizace již připravována i ve spolupráci s Ing. Serafínem a Dr. Dvořákem. 4) Seminář „Veřejné zakázky“ - doporučení z IC ČKAIT připravovat až na II. pololetí 2015, kdy se očekává zapracování EU směrnice a dalších aktualizací, nové zadávací směrnice, nízká cena atd.

Zápis z jednání Výboru oblasti 22.5.2014

Oblastní kancelář Olomouc
Přítomni dle presenční listiny CZV – 3.6.2014 – Sanace poškozených vnějších tepelně izolačních systémů, okenní otvory – montáž, kotvení. Přednášet bude p. Jiří Klásek – firma Stomix a p. Marian Figa – firma Sulko. Písemný materiál z přednášky „Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva je k dispozici na OK. Změna přednášejícího byla vyvolána omluvou JUDr. Čepka, přednášela Mgr. Lucir Piechowiczová z právnické fakulty UP Olomouc. Členové VO materiál obdrželi.

Výbor oblasti Olomouc dne 20.2.2014

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 20.2.2014 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Zhodnocení VH Organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí velmi úspěšný, DVD Profesis a Industriální topografie Olomouckého kraje – pro účastníky VH. Účast hostů – na poslední chvíli se omluvil hejtman Ol. kraje, ostatní pozvaní hosté se zúčastnili.

Zápis Výboru oblasti dne 21.11.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 21.11.2013 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. Den otevřených dveří na školách SPŠ Lipník nad Bečvou – 23.11.2013 – účast OK Olomouc. 3. Cena ČKAIT – na oblasti nebyla zaslána v termínu do 31.10.2013 žádná přihláška 4. Seznam členů ČKAIT pro poskytování zadavatelům VZ. K dnešnímu dni je na oblasti nahlášeno 23 členů. 5. Na odbornou exkurzi Dostavba pavilonu A – Flóra Olomouc je přihlášeno 60 členů. 6. Kandidáti z oblasti Olomouc pro volby na SD 2014 VO navrhuje : Ing. Zdeněk Rozsypal – představenstvo

Zápis z jednání výboru oblasti ze dne 24.10.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 24.10.2013 Přítomni dle presenční listiny Odborná exkurze na Velehrad se uskutečnila 12. 10. 2013. Organizačně zajistila OP ČSSI. Odborný výklad zajistil Ing. arch. Šantaný a koordinátorka realizace Ing. Homoláčová CŽV na 1. pololetí 2014 11. 2. 2014 Finance a daně 4. 3. 2014 Změny v soukromém právu od 1.1.2014 27. 3. 2014 Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek 6. 5. 2014 Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva

Výbor oblasti Olomouc dne 19.9.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 19.9.2013 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. Pracovní porada obecných stavebních úřadů 25. června 2013. Ing. Najdekrová informovala pracovníky stav. úřadu o §19 aut. zákona, který rozšiřuje působnost aut. techniků. Všechny stav. úřady obdrželi DVD Profesis a byly informovány o stránkách www. čkait.cz – co všechno můžou na nich najít. 3. Ing. Jana Nováková z oblasti Olomouc byla jmenovaná zkušebním komisařem pro obor pozemní stavby. 4. Novým vedoucím odboru strategického rozvoje kraje od 1.10.2013 je jmenován

Zápis Výboru oblasti dne 20.6.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Přítomni Ing. Najdekrová, Ing. Milan Válek, Ing. Jiří Dan, Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Michal Majer, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing. Petr Staněk, Ing. Jiří Švub, Ing. Jan Tomek Exkurze na Vysokoškolský kampus pro obor elektro se uskutečnila 11.června 2013. Odborný výklad zajistil Ing. Zdeněk Rozsypal a Matouš Vykoukal. Pokračuje zajišťování článku „Galerie Šantovka“. Dokončování I. etapy – časová náročnost oslovených odborníků.

Zápis Výboru oblasti ze dne 30.5.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 30.5.2013 Zápis ze schůze výboru

Zápis Výboru oblasti ze dne 25.4.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 25.04.2013 Zápis ze schůze výboru Přítomni : Ing. Najdekrová, Ing. Dan, Ing. Kožušníček, Ing. Majer, Ing. Rozsypal, Ing. Švub VO odsouhlasil akce CŽV na 2.pololetí 2013 a to 10.09.2013 – Novela stavebního zákona a prováděcí vyhlášky 01.10.2013 – Odborné vedení stavby – funkce stavbyvedoucího z pohledu stav. úřadu 22.10.2013 – Pojištění profesní odpovědnosti AO – odpovědnost AO a jejich pojištění

Zápis Výboru oblasti ze dne 21.3.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti 21.03.2013