ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis ze schůze Výboru oblasti ze dne 21.2.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti dne 21.2.2013 Zápis ze schůze výboru

Zápis VO ze dne 17.1.2013

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru ze 17.1.2013 Přítomni dle presenční listiny Příprava a zajištění VH sál je zajištěn občerstvení, předběžná objednávka bude upřesněna v pondělí 21.1.2013. (Zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob.) bylo pozváno 22 hostů účast přislíbilo 16 hostů VO navrhla kandidátku delegátů na SD v Praze 9 kandidátů + 3 náhradníci zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil moderování – Ing. Staněk volby, komise – Ing. Stejskal

Zápis z Výboru oblasti dne 22.11.2012

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti dne 22.11.2012 Zápis ze schůze výboru

Zápis z jednání Výboru oblasti ze dne 25.10.2012

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání Výboru oblasti OK Olomouc ze dne 25.10.2012 Přítomni : Ing. Najdekrová, Ing. Dan, Ing. Kožušníček, Ing. Majer, Ing. Rozsypal, Ing. Tomek Vysokoškolská kampus – exkurze z části rozestavěné budovy CZV na 1. pololetí 2013 12. 2. 2013 - Finance a daně 5. 3. 2013 – Dokumentace pro provedení stavby, soupis stavebních prací, výkaz výměr v návaznosti na novelu zákona o veřejných zakázkách 4. 4. 2013 – Současné problémy technologie vozovek při jejich navrhování, provádění a kontrola - Doprovodná akce Stavotechu

Zápis z Výboru oblasti jednání dne 20.9.2012

Oblastní kancelář Olomouc
Přítomni byli Ing. Najdekrová, Ing. Válek, Ing. Kožušníček, Ing. Majer, Ing. Staněk, Ing. Tomek. Přítomni dle prezenční listiny Seminář EPBD II se neuskuteční v letošním roce z důvodu nepřipravenosti předpisů. Pravděpodobně se uskuteční v 1. polovině roku 2013. Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických, v software a databázi – vydání v roce 2013, členové můžou zasílat k danému tématu dotazy, upozornění na související problémy, soudní žaloby, diskuze apod. Autor má zájem v publikaci reagovat na problémy z praxe výstavby.

Zápis z Výboru oblasti jednání dne 21.6.2012

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis Výboru oblasti ze dne 21.6.2012 Přítomni dle prezenční listiny Zápis a informace pro VO – členové VO obdrželi dne 28.5.2012 – náhrada za schůzku z důvodu shody termínu VO a schůzky OK v Praze. Proškolení aut. inženýrů na Požární bezpečnost historických staveb. Z oblasti absolvovali školení Ing. Čoček a Ing. Pernicová Aktiv PS – za oblast se účastnil Ing. Babica. Zadávání veřejných zakázek – účast AO Informační centrum připravuje školení.