ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápi výboru 2019.06.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16.5.2019 Recyklace – Posuzování stavebních výrobků. 29.5.2019 Vodovodní přípojky a ztráty vody – organizovala ČSVH ve spolupráci s ČKAIT Akce proběhly, zhodnocení akcí bude ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce: 19.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a bude se realizovat po přihlášení dostatečného počtu účastníků.

Zápis č. 5/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.5.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Eva Patáková, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková

Zápis z jednání Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT ze dne 27. 11. 2018

Kancelář Komory
Zápis z jednání dne 27. 11. 2018Přítomni:         podle prezenční listiny  K 31. 12. 2018 končí VI. běh CŽV. AO musí doložit vzdělávání „Čestným prohlášením“ na OK. Od 1. 1. 2019 začíná VII. běh 2019–20121.Aktualizace programu CŽV pro VII.

AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03

Kancelář Komory
 AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03 Záznam z jednání kulatého stolu aktivu oboru Pozemní stavby, který se konal ve středu 14.11.2018, 10:00 – 13:00v zasedací místnosti ve 2.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2019 dne 3.5.2019

Kancelář Komory
Přítomni::  Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc.Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Jaroslav Nechyba (ředitel odboru Koncepce BIM – ČAS) Program NormalizaceIng.

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2019 od 15:00 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Kontrola nových žádostí o autorizaci. Členy výboru byly schváleny. 2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“. 3. V úterý 28. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Navrhování konstrukcí z přírodního kamene a zkušenosti z jejich realizace“. 4. Ve středu 5.6.19 od 8:00 hodin se uskuteční seminář HZS LK na téma „Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb“. Závěr:

Zápis z jednání VO dne 16. 5. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 16. 5. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce: • Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00 • Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř

Zápis č. 3/2019

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 28. 2. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 2/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 2/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 28. 2. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 1. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 1/2019

Oblastní kancelář Ostrava
č. 1/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 3. 1. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný,Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vít Hudeček,Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 12. 2018 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce