ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Serafín, Ing. Klepáčková, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková,Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Charousková (přebírá agendu po Ing. Karasové), Jendruščák,Ing. Frýba (zástup Ing. Čmelíka), Ing. Mandík, Ing. Pejchal Omluvení: Ing. Křeček, Prof. Materna, Mgr. Machačková, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing.

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 6. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádost o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2019“. 3. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2019 v Praze. 4. Informace k plánovanému „Diáři ČKAIT 2020“. 5. Jelikož bude páté číslo Z+i věnováno naší oblastní kanceláři, požádal členy výboru o náměty do tohoto časopisu. Termín dodání do 9/2019.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 4.6.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 4.6.2019, je připojen v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 14.5.2019 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava - podrobný zápis najdete v příloze.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2019 dne 31.5.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Hosté: Ing. Dominika Hejduková (vedoucí Střediska vzdělávání a informací), Ing.

Záznam z jednání VO dne 20.6.2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 20. 6. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 • Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00 • Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00 • Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00 • Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019

Kancelář Komory
Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019Přítomni: Ďurove, Grünwald, Ježek, Masopust, Remeš, Řičica, UhrinOmluveni: Krásný, Komín, Mach, Svoboda, Šmejda

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Kancelář Komory
Středa 22.5.2019 – zasedací místnost v hotelu Tři věžičky1.Zahájení aktivu            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 25 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem, který podle závěrů z minulého aktivu byl nově rozdělen na dvě tematické části.

Zápis z jednání 10:00, 18. 2. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, V. Bureš, P. Jiříček, L. Bukovský, T. Penk(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Informace o činnosti  M.

Zápis výboru 2019.06.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16.5.2019 Recyklace – Posuzování stavebních výrobků. 29.5.2019 Vodovodní přípojky a ztráty vody – organizovala ČSVH ve spolupráci s ČKAIT Akce proběhly, zhodnocení akcí bude ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce: 19.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a bude se realizovat po přihlášení dostatečného počtu účastníků.