ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 3/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 18.3.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.2.2019

Kancelář Komory
Datum:6.2.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing. Šubrt, Ing.

Zápis z jednání VO dne 21. 3. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 21. 3. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00 • Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00 • Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00 • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme schválili následující akce:

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2019 dne 22.2.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková Host: Ing. Filip Kalina (BIM)ProgramTS ČKAIT č.01 – vypouští se ze sledování Normalizace2 články Ing. Macha a Ing.

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2018

Kancelář Komory
 Zápisze zasedání komise BIM ČKAIT  č. 3/2018 Datum:21. 11.

Zápis z výborové schůze - 3/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 18. 3. 2019 od 15:00 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Požádal členy výboru o kontrolu nových žádostí o autorizaci, které byly schváleny. 2. Shromáždění delegátů v Praze se bude konat 30. 3. 2019, pozvánky rozesílá ČKAIT PRAHA. 3. Žádost na členy výboru o náměty na semináře pro II. pol. 2019, zejména pro AO v oboru dopravní stavby. Termín předání témat do Prahy je do 30.4.19.

Zápis č. 2/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ze dne 25.2.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.