ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2018 dne 18.5.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka WiatrováHost: Ing. Dominika Hejduková

Zápis z jednání Aktivu VHS+SPFL Budova ČKAIT, Praha 13.6.2018, 15:00

Kancelář Komory
Přítomni dle prezenční listiny.V rámci aktivu byla projednána jednotlivá témata uvedené v předběžné pozvánce:

Zápis z jednání VO 15. 6. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 14. 6. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. • V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob. 3. Připravované exkurze CŽV v r. 2018

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 23.5.2018

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 23.5.2018 je připojen v příloze.

Zápis č. 6/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.6.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Lubomír Keim, Ing. Tomáš Nosek, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Jan Matějka, Ing.

ZÁPIS č. 11/2017 ze dne 06. června 2018

Kancelář Komory
, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Bado, J. Muller (SVI ČKAIT)         1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.Připomenul, že aktivy jsou ustanoveny jako pracovní a pomocné aktivy pro příslušnou odbornost.

Zápis výboru 2018.06.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 17.5.2018 Nové technologie systémů ETICS: účast 16 AO. 22.5.2018 Malé čistírny odpadních vod- seminář organizovaný ve spolupráci s ČSVH, účast 24 AO. 2. Informace z jednání předsedů oblastí: dne 30.5.2018 v KK ČKAIT v Praze. Předseda shrnul jednotlivé body a úkoly vyplývající pro oblast (podrobnosti viz zápis z této porady). 3. Plán práce a) rok 2018 6.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB

Zápis z výborové schůze - 5/2018.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 21. 5. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členům výboru předána ke kontrole žádost o autorizaci, která byla schválena. 2. V úterý 22. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS.“, přednášku provede Ing. Ladislav Valeš. 3. ČSSI ve spolupráci s ČKAIT připravují na 31. 5. Exkurzi do Wroclawi – „Hala století“.

Zápis č. 4/2018

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2018 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2018 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar,Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater, Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Karel Pastuszek 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 3. 2018 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 5/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 21.5.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Jan Bořek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Tomáš Nosek, Ing.