ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2018 dne 22.6.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Linda Veselá, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová  Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Hedviga Klepáčková, Marie Báčová, Ing.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 31. 5 .2018

Kancelář Komory
Datum:31. 5 .2018Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt  ČVUT v Praze  Přítomni:prof.

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I Sze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPSČeské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběkonaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy________________________________________________________________________________Úterý 5. 6. 2018

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 14. 6. 2018

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Mach, Masopust, Müller, Řičica, Šmejda, Uhrin Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Komín, Marek, Remeš, Svoboda, Vlk

Zápis z výborové schůze - 6/2018.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 25. 6. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Předána k nahlédnutí nová žádost o autorizaci, která byla schválena. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2018“. 3. Informace ke „Stavbě století“. 4. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2018 v Praze. 5. Informace z účasti na semináři v Jilemnici (5.6.18). Diskuse: Ing. Vojtíšková – nové návrhy na odborné exkurze v příštím pololetí. Závěr:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

Kancelář Komory
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP)v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018 Přítomní: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Řičica, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Mgr. Machačková, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek,Ing. Špačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Dospiva, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing.

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 14.6.2018

Kancelář Komory
 Počet účastníků dle prezenční listiny: 16 

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2018 dne 18.5.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka WiatrováHost: Ing. Dominika Hejduková

Zápis z jednání Aktivu VHS+SPFL Budova ČKAIT, Praha 13.6.2018, 15:00

Kancelář Komory
Přítomni dle prezenční listiny.V rámci aktivu byla projednána jednotlivá témata uvedené v předběžné pozvánce:

Zápis z jednání VO 15. 6. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 14. 6. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. • V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob. 3. Připravované exkurze CŽV v r. 2018