ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 1/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 14.1.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.

Zápis 41. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 17. a 18.10. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
 Středa 17.10.2018 1.Zahájení aktivu            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomných 24 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem. Dále nastínil možná témata pro příští jednání a představil nový formát aktivu, který by měl být v prvním jednacím dnu otevřen i dalším zájemcům (např. i z řad samosprávy a státní správy) o vybraná témata.

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 19. 11. 2018

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, K. Jung, J. Chaloupský, J. Kozák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Drahorád, P. Jiříček, L. Bukovský, H. Šelingová, P. Nejedlý, B. Gregor(viz prezenční listina)Hosté: M. Smutek, P. Křeček 1) Tisková konference a další veřejné aktivity

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 10. 9. 2018

Kancelář Komory
Přítomni:         M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, L. Bukovský, J. Maivald(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Problematika bezpečnosti panelových domů

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 5. 3. 2018

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, T. Novotný, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, P. Bek, P. Jiříček(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Shromáždění delegátů 2018 (SD)V. Mach navrhl, aby vedoucí aktivu přednesl na SD v diskuzi příspěvek o aktuálním stavu profese a nedodržování zásad práce AO, jejichž důsledkem jsou poruchy a havárie staveb.

Zápis a usnesení z VH 2019 OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady 2019 OK ČKAIT Ústí nad Labem je připojen v příloze.

Zápis z výborové schůze - 1/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Navrženo 7 osob + 2 náhradníci na SD 2019 (30.3.19): - Ing. Urban, p. Keller, Ing. Vojtíšková, Ing. Vitouš, Ing. Chval, p. Kracík, p. Šír. Náhradníci: Ing. Ulrych, Ing. Koch. 2. Nedávat příspěvky na odb. exkurze těm členům, kteří neabsolvují běh CŽV (ujednání ze schůze tajemnic v Praze 11/2018).

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 7.12.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Lenka WiatrováHosté: Ing. Milan Zápotocký, Ing. Filip Kalina, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D. ProgramIng. Š.Janoušková, Ing.

Zápis č. 11/2018 ze zasedání výboru Oblasti Praha ze dne 3.12.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis výboru 2019.01.07

Oblastní kancelář České Budějovice
1. 1. Kontrola úkolů u minulého jednání Předseda informoval o ukončení VI. běhu CŽV. Kancelář přijímá od autorizovaných osob Čestná prohlášení, která budou členové výboru na svém příštím jednání vyhodnocovat. 2. Organizační zajištění valné hromady 2019 Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci k VH. S Clarion Congress Hotelem předseda oblasti s tajemnicí projednali a odsouhlasili uspořádání sálu včetně techniky i občerstvení. Mandátovou komisi zajistí Ing. Jana Máchová. Tajemnice zašle členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady. 3. Různé