ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 7.12.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Lenka WiatrováHosté: Ing. Milan Zápotocký, Ing. Filip Kalina, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D. ProgramIng. Š.Janoušková, Ing.

Zápis č. 11/2018 ze zasedání výboru Oblasti Praha ze dne 3.12.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis výboru 2019.01.07

Oblastní kancelář České Budějovice
1. 1. Kontrola úkolů u minulého jednání Předseda informoval o ukončení VI. běhu CŽV. Kancelář přijímá od autorizovaných osob Čestná prohlášení, která budou členové výboru na svém příštím jednání vyhodnocovat. 2. Organizační zajištění valné hromady 2019 Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci k VH. S Clarion Congress Hotelem předseda oblasti s tajemnicí projednali a odsouhlasili uspořádání sálu včetně techniky i občerstvení. Mandátovou komisi zajistí Ing. Jana Máchová. Tajemnice zašle členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady. 3. Různé

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 13.12.2018

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 13.12.2018, je připojen v příloze.

ZÁPIS č. 12/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2018, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Muller, Ing. Horák,  Ing. Majer, Ing. Lukeš, Ing. Bado, Ing. Šindelář, kpt. Ing. Fiala – Policie ČR – DI,                 1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 17.10.2018

Kancelář Komory
Datum:17.10.2018Čas :14.00 – 16.00 hod.Místo:FSt  ČVUT v Praze  Přítomni:prof.

Zápis z jednání VO dne 13. 12. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 13. 12. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani • V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava) Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof.

Zápis výboru 2018.12.03

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích + Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje – seminář pro malou účast odvolán. Prezentace zaslána na vyžádání. 29. a 30.11.2018 Defekty budov – akce proběhla úspěšně, zhodnocení bude ve Zpravodaji. 2. Informace z představenstva a jednání předsedů: na programu obou jednání bylo: - Příprava VH a SD - Plnění finančního plánu 2018 - Návrh plánu 2019 a rozpočet oblastí pro r. 2019 - Organizační záležitosti (řády Komory)

Zápis z jednání VO dne 15. 11. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 15. 11. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani • V opačném případě neobdrží člen Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři. Navíc bude finančně znevýhodněn při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.