ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z výborové schůze - 3/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 26. 3. 2018 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. informace ze Shromáždění delegátů v Praze dne 24. 3. 2018, kterého se zúčastnil. 2. kontroly deníků 19.3.18 proběhly za účasti 37 členů ze 40-ti pozvaných. 3. v úterý 27. 3. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma “Nové trendy v projektování TZB instalací“. 4. poděkování paní Ing. Mandlové za práci ve výboru a předání dárku.

Zápis výboru 2018.04.09

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 22.3.2018 Soutěž SPŠ stavebních škol na SPŠ stavební České Budějovice – účast Ing. Hronek, předseda poroty, Ing. Hladík organizační zajištění. Podrobnosti ve Zpravodaji č.3. 28. a 29.3.2018 Dřevostavby Volyně: oblastní kancelář jako spolupořadatel zajistila 3 referáty (Ing. Šubrt, Ing. Němec, HZS Ing. Brabec). Ing. Hladík předal RNDr. Homolkovi Pamětní minci s poděkováním za dlouholetou spolupráci v rámci zajištění CŽV členů ČKAIT. Zpravodaj č.2: zveřejněn na webové stránce ČKAIT a zaslán e-mailem AO v oblasti.

Zápis č.2/2018 ze dne 23.2.2018 z Technické komise ČKAIT

Kancelář Komory
 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2018dne 23.2.2018Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing.

Zápis ze zasedání výboru OK Jihlava dne 14.3.2018.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání dne 14.3.2018 zabýval především přípravou odborných akcí. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis č. 3/2018

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 3/2018 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 1. 3. 2018 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar,Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 8. 2. 2018 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis ze schůze výboru dne 15. 3. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o: - úpravách v kanceláři ČKAIT Olomouc – malování zasedací místnosti, - plánované dovolené paní tajemnice a omezení chodu kanceláře – info na webu, 3. Návrhy témat na 2. pololetí CŽV • Bylo projednáváno 8 návrhů a dále je třeba zabezpečit alespoň 4. 4. Doporučené exkurze pro rok 2018 – dle aktuální rozestavěnosti staveb:

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 21. února 2018

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Komín, Mach, Masopust, Řičica, Šmejda,Nepřítomni: Drahorád, Grünwald, Charousková, Koiš, Marek, Remeš, Svoboda, Uhrin, VlkProgram dle témat ustavujícího jednání AG:Pověření úkolem:I.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2018 dne 19.1.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Václav Mach, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D.Program