ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 10/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 5.11.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková (částečně), Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing.

Zápis z výborové schůze - 11/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 12. 11. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Informace ke „Stavbě roku LK“. 2. Seminář „Nové mapové a geografické podklady pro projektování“ se bude konat od 12:00 h 13. 11. na SPŠ stavební Liberec. 3. Příprava valné hromady (koná se ve čtvrtek 31. 1. 2019): - VHO bude řídit Ing. Koch, - návrhová komise bude ve složení: Ing. Sedlický, Ing. Moc, Ing. Kračmar,

5. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 3.10. 2018-zápis

Kancelář Komory
Program:      1/   Zahájení                                                                  (Ing.Špačková)                &nbs

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018 dne 19.10.2018

Kancelář Komory
 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018dne 19.10.2018Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová  Omluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek, Ing.

Zápis výboru 2018.1105

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 18.10.2018 Impregnace konstrukčního dřeva: účast 18 AO. 23.10.2018 Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE: účast 6 AO. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje - seminář zajištěn 29. a 30.11.2018 Defekty budov -konference zajištěna 8.12.2018 Advent Nové Hrady: akce zajištěna, výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 100 Kč/AO. b) návrh plánu na 1.. pol. 2019 16.1.2019 Valná hromada OK ČKAIT

Zápis č. 9/2018 z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT na Svatou Horu u Příbrami ze dne 25.10.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing. Lenka Wiatrová + 16 AO okresu Příbram (5,6 %)Omluveni:Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Vladimíra Špačková, Ing.

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT 18.10.2018

Kancelář Komory
Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAITkterý se konal dne  18.10.2018 od 13,30 hodin v zasedací místnosti ČKAIT II. patro, Sokolská 15, Praha 2 s tímto programem: Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2018Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10. v OstravěUpřesnění plánu činnosti profesního aktivu MI v II.

Zápis z výborové schůze - 10/2018.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec konaného dne 15. 10. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana: 1. informace ke „Stavbě roku LK 2018“ – slavnostní vyhlášení vítězů oceněných staveb 2. seminář „Zelené střechy“ se bude konat 16.10. na TUL – zaštiťuje ČSSI. 3. naplánovány dvě kontroly deníků v Liberci – 19. 11. a 5. 12. 4. náměty seminářů na I. pololetí 2019. 5. návrh na společné výjezdní zasedání výboru ČKAIT a ČSSI v prosinci – zařizuje Ing. Vojtíšková.

Zápis z výborové schůze - 9/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 17. 9. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - nová žádost o autorizaci – Ing. Souček - informace k soutěži „Stavba roku LK“ – slavnostní vyhlášení přihlášených staveb. - na úterý 25.9.18 je naplánován seminář na téma „Impregnace konstrukčního dřeva“. - navrhnout náměty na odborné semináře pro 1. pololetí r. 2019. Ing. Sedlický domluví případné návrhy s vybranými firmami – termín do 30.10. - nabídka vstupenek na FOR ARCH.

Zápis č. 8/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ze dne 1.10.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Tomáš Nosek, Ing.