ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 13.12.2018

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 13.12.2018, je připojen v příloze.

ZÁPIS č. 12/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2018, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Muller, Ing. Horák,  Ing. Majer, Ing. Lukeš, Ing. Bado, Ing. Šindelář, kpt. Ing. Fiala – Policie ČR – DI,                 1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 17.10.2018

Kancelář Komory
Datum:17.10.2018Čas :14.00 – 16.00 hod.Místo:FSt  ČVUT v Praze  Přítomni:prof.

Zápis z jednání VO dne 13. 12. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 13. 12. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani • V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava) Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof.

Zápis výboru 2018.12.03

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích + Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje – seminář pro malou účast odvolán. Prezentace zaslána na vyžádání. 29. a 30.11.2018 Defekty budov – akce proběhla úspěšně, zhodnocení bude ve Zpravodaji. 2. Informace z představenstva a jednání předsedů: na programu obou jednání bylo: - Příprava VH a SD - Plnění finančního plánu 2018 - Návrh plánu 2019 a rozpočet oblastí pro r. 2019 - Organizační záležitosti (řády Komory)

Zápis z jednání VO dne 15. 11. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 15. 11. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani • V opačném případě neobdrží člen Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři. Navíc bude finančně znevýhodněn při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.

Zápis č. 10/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 5.11.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková (částečně), Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing.

Zápis z výborové schůze - 11/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 12. 11. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Informace ke „Stavbě roku LK“. 2. Seminář „Nové mapové a geografické podklady pro projektování“ se bude konat od 12:00 h 13. 11. na SPŠ stavební Liberec. 3. Příprava valné hromady (koná se ve čtvrtek 31. 1. 2019): - VHO bude řídit Ing. Koch, - návrhová komise bude ve složení: Ing. Sedlický, Ing. Moc, Ing. Kračmar,

5. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 3.10. 2018-zápis

Kancelář Komory
Program:      1/   Zahájení                                                                  (Ing.Špačková)                &nbs