ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Jednání výboru 2011.06.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Informace z jednání předsedů výboru 1.6.2011 a jednání představenstva 10. a 11.6.2011 1.1 V rámci propagace práce členů ČKAIT je navržena podzimní výstava v ABF Staveb roku - jednotlivých krajů (u nás PRESTA). Podrobnosti budou projednány na jednání 21.6.2011 v ABF Praze. 1.2 20.výročí ČKAIT – slavnostní zasedání cca 350 lidí, hledá se reprezentativní prostor, návrh na spojení s Inženýrským dnem, termín 5/2012 1.3 Inženýrská komora 2012 – z našeho návrhu redakční rada vybrala Vltavskou kaskádu. 1.4 Rozpočet 2011 –čerpání naší OK k 31.5.2011 je 42%.

Jednání výboru 2011.05.09

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: - VH 2012 –termín 18.1.2012 v Bazilice potvrzen nástupcem společnosti CPI Hotels, pí.Rauchová Zuzana. - Statut kanceláře – členové výboru odsouhlasili předložené připomínky, návrh zašleme ing.Paterovi a ing.Zimové. 2. Odborná činnost: 12.5.2011 Novostavba RD – výstaviště Č.Budějovice – akce připravena (Dufek, Hodina) 23.-25.9.2011Stavby a přeměna severozápadních Čech - informace ve Zpravodaji 3/2011 rezervace ubytování v hotelu Praha. Garant: ing.Schandl

Jednání výboru 2011.04.11

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: - Předseda oblasti ing.Hladík informoval o znovuotevření programu Nový panel. Pí.Bačová zaslala shrnující informaci a pokyny pro poradenská střediska. Oblastní kancelář zajišťuje administrativu, odborné konzultace zajišťují ing.Straka a Kadlec (obnovit Smlouvy o dílo), Stanoviska zpracovává-ing.Straka, Prohlášení o splnění požadavků-ing.Kadlec. Žádosti se přijímají podmínečně (do schválení přidělení prostředků do SFRB). - VH 2012 –znovu potvrdit termín 18.1.2012 v Bazilice a zjistit výhled na další spolupráci. Úkol Kovalovská

Jednání výboru 2011.03.14

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: Standardy výkonů – ing.Hladík připravil přehled dosavadních výsledků skupiny pracující pod vedením ing.Štěpána. Účastnici si prohlédli předložené materiály-bez připomínek. Konečné výsledky budou členům výboru poskytnuty po projednání. 2. Informace z Představenstva: - projednalo a odsouhlasilo podklady pro SD včetně kandidátek. - T-Mobile – informace na webu ČKAIT, - pro SD navržen roční příspěvek pro r. 2012 ve výši 3000 Kč,

Jednání výboru 2011.02.07

Oblastní kancelář České Budějovice
Program: 1. Zhodnocení valné hromady: Účast 167 AO představuje 10,4% evidovaných členů v oblasti. Jednotliví členové výboru hodnotili průběh VH jako dobrý; připomínky: Ing.Schandl - provedl porovnání naší VH s VH jiných oblastí, kterých se zúčastnil v rámci informace přípravy o nových řádech, hodnotí úroveň naší VH mezi lepšími, dobrá prezentace činností výboru oblasti i činnosti oblasti navenek. Ing.Lukeš – připomínky k prezentaci činnosti v Power Pointu, v případě konání VH 2012 opět v IGY, je nutno celou prezentaci předem odzkoušet na místním vybavení.

Jednání výboru 2011.01.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze Rezervace sálu – osobní jednání v Bazilice 10.1.2011 dopoledne, dopřesněno občerstvení a ostatní služby 2. Organizační zajištění valné hromady Schváleno dle návrhu, řídící VH ing. Vladimír Dufek (člen výboru) 3. Výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti výboru za rok 2010 a Zprávu o činnosti oblastní kanceláře za rok 2010 4. Výbor projednal a schválil plán práce na r.2011 Příští schůze jednání výboru: 7.2.2011, 14.3.2011, 11.4.2011, 9.5.2011 a 13.6.2011 Zapsala: Kovalovská Kateřina

Zápis ze zasedání výboru oblasti Praha konaného dne 30.května 2011

Oblastní kancelář Praha
Přítomni : Ing.Jan Bořek, Ing.L.Brett, Ing.K.Jung,PhD, Ing.M.Komínek, Ing.J.Matějka, Ing.E.Patáková, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc, Ing.L.Zimová, Ing.J.Bedrníček, R.Zouharová – částečně Omluveni : Ing.J.Lébl,CSc, Ing.J.Cihlář Kontrola zápisu z minulého zasedání – zápis byl schválen Předseda výboru představil paní Renatu Zouharovou, která byla jmenována referentkou pražské regionální pobočky kanceláře Komory a bude zajišťovat všechny administrativní činnosti kanceláře. Jmenování Ing.Bedrníčka tajemníkem kanceláře bylo odloženo na dobu po zasedání představenstva.

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30.května 2011

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30. května 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček Jana Jágrová Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 26. dubna 2011 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola úkolů uložených 26.dubna 2011

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.dubna 2011

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.dubna 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček Jana Jágrová Ing. Marek Jírovský (kandidát doz.komise) Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 28. března 2011

Zápis z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha konaného dne 19.dubna 2011 v Kutné Hoře

Oblastní kancelář Praha
Přítomni : Členové výboru oblasti Praha : Ing.Jan Bořek, Ing.K.Jung,PhD, Ing.M.Komínek, Ing.J.Lébl,CSc, Ing.J.Matějka, Ing.E.Patáková, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc Ředitelka kanceláře Komory Ing.L.Zimová Výborem navržený tajemník oblastní pobočky kanceláře Komory Ing.J.Bedrníček Člen představenstva Komory Ing.Karel Vaverka Omluveni : Ing.L.Brett, Ing.J.Cihlář Výjezdního zasedání se účastnilo 30 členů ČKAIT okresu Kutná Hora a Kolín z 335 pozvaných - tj. 9%.