ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.března 2010

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček, Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15.února 2010 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 15.února 2010 - Úkoly uložené dne 15. února 2010 byly všechny splněny a to následovně Informace o splněných úkolech :

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.dubna 2010

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček, Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15.března 2010 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 15.března 2010 - Úkoly uložené dne 15. března 2010 byly splněny a to následovně : Informace o splněných úkolech :

Zápis ze zasedání výboru oblasti Praha a Středočeský kraj konaného dne 8.března 2010

Oblastní kancelář Praha
Přítomni : Ing.J.Bořek, Ing.L.Brett, Ing.K.Jung, Ing.M.Komínek, Ing.J.Matějka, Ing.E.Patáková, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc, Ing.L.Zimová Omluveni : Ing.J.Cihlář, Ing.M.Komínek, Ing.J.Lébl, Ing.J.Matějka Kontrola zápisu z minulého zasedání – zápis byl schválen Výjezdní zasedání - výbor odsouhlasil nájem salónku (kapacita 40 osob) v hotelu Kladno a občerstvení ve výši 60,-Kč na osobu, datum konání 22.4. Ing.Jung připraví pozvánku, kterou zašle nejpozději do 17.3. přednostovi ke schválení. Úkoly pro výbor vyplývající z plánu činnosti:

Zápis ze zasedání výboru oblasti Praha a Středočeský kraj konaného dne 7. září 2009

Oblastní kancelář Praha
Přítomni: Ing.J.Cihlář, Ing.K.Jung, Ing.J.Matějka, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc, Ing.L.Zimová Omluveni: Ing.J.Bořek, Ing.L.Brett, Ing.M.Komínek, Ing.J.Lébl,CSc, Kontrola zápisu z minulého zasedání - zápis byl schválen Kontrola úkolů: přednášku Prof.Holického na téma "Hodnocení spolehlivosti konstrukcí" se přesouvá na 8. října - přednáškový sál zajištěn a pozvánku připraví Ing.Jung exkurzi do Výzkumného ústavu v Letňanech (větrný tunel) dohodne ing.Trnka úkol trvá - zatím není připraven vhodný model

Zápis ze zasedání výboru oblasti Praha a Středočeský kraj konaného dne 22. června 2009

Oblastní kancelář Praha
Přítomni: Ing.J.Bořek, Ing.L.Brett, Ing.J.Cihlář, Ing.K.Jung, Ing.M.Komínek, Ing.E.Patáková, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc Omluveni: Ing.J.Matějka, Ing.J.Lébl,CSc, Ing.L.Zimová Kontrola zápisu z minulého zasedání - zápis byl schválen Kontrola úkolů: přednášku Prof. Holického na téma "Hodnocení spolehlivosti konstrukcí" se uskuteční 22. října - přednáškový sál zajistí a pozvánku připraví Ing.Jung exkurzi do Výzkumného ústavu v Letňanech (větrný tunel) dohodne ing.Trnka úkol trvá - zatím není připraven vhodný model

Zápis z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha a Středočeský kraj konaného dne 26.května 2009 v Příbrami

Oblastní kancelář Praha
Přítomni: Ing.J.Cihlář, Ing.K.Jung, Ing.M.Komínek, Ing.J.Matějka, Ing.E.Patáková, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc, Ing.L.Zimová, JUDr.V.Koukalová Omluveni: Ing.J.Bořek, Ing.L.Brett, Ing.J.Lébl,CSc, Přítomní členové ČKAIT okresu Příbram : dle presenční listiny Zasedání se konalo od šestnácti hodin v přednáškovém sále Kulturního domu v Příbrami. Po úvodním slově přednosty oblasti Ing.Trnky se ujala slova ředitelka kanceláře Ing.Lenka Zímová, která informovala přítomné o dalším běhu celoživotního vzdělávání členů komory.

Zápis za zasedání výboru oblasti Praha a Středočeský kraj konaného dne 23.února 2009

Oblastní kancelář Praha
Přítomni: Ing.J.Bořek, Ing.L.Brett, Ing.K.Jung, Ing.J.Matějka, Ing.Vl.Smrž, Ing.M.Trnka,CSc, Ing.L.Zimová Omluveni: Ing.E.Patáková, Ing.J.Lébl,CSc Nepřítomni: Ing.J.Cihlář, Ing.M.Komínek Kontrola zápisu z minulého zasedání - zápis byl schválen Volba místopředsedy výboru oblasti - nominován byl Ing.M.Komínek Kontrola úkolů: jarní výjezdní zasedání se uskuteční v Příbrami - připraví Ing.Smrž - úkol trvá exkurzi do Výzkumného ústavu vodohospodářského (model dolního Labe) připraví Ing.Cihlář - úkol trvá

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 9. prosince 2008

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Miloslav Rychtář, Jana Jágrová, Ing. Václav Nedvěd, Ing. Stanislav Potůček Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil, Pavel Rubín Hosté: Ing. Igor Lipovský Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 18.11.2008 2. Informace o jednáních a perspektivních úkolech 3. Nové úkoly Kontrola zápisu ze 6. října 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 9.12.2008 byly splněny

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30. června 2008

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Jana Jágrová, Ing. Václav Nedvěd, Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Jiří Soukup, Pavel Rubín Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 2.6.2008 2. Nové úkoly 3. Informace o jednáních a perspektivních úkolech Kontrola zápisu ze 2. června 2008 1/ - Ing.Zídek

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 2. 6. 2008

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Jana Jágrová, Ing. Václav Nedvěd, Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Jiří Soukup, Pavel Rubín Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 5.5.2008 2. Nové úkoly 3. Informace o jednáních a perspektivních úkolech 4. Různé Kontrola zápisu ze 5.května 2008 1/ - Ing.Zídek informoval o stavu příprav konference MI 2008 – téma letiště a město. Účast potvrdilo do dnešního dne více než 100 (uzávěrka přihlášek je 6.června) účastníků.