ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 22. 1. 2007

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Václav Nedvěd, Ing. Stanislav Potůček, Jana Jágrová, Ing. Miloslav Rychtář, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Martin Šafařík Omluveni: Pavel Rubín, Ing. Jiří Soukup, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 27.11.2006 2. Příprava jednání Valné hromady 31.1.2007 3. Různé Kontrola zápisu ze 27. listopadu 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 27.11.2006 byly splněny. Příprava jednání Valné hromady OK ČKAIT Karlovy Vary 31.1.2007

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4. září 2006

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Václav Nedvěd, Jana Jágrová, Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Vratislav Šteiner Program: Kontrola zápisu ze schůze výboru 10.7.2006 Opakované + nové úkoly Informace o programu jednání představenstva ČKAIT 14.9.2006 Různé Kontrola zápisu z 10. července 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 4. 9. 2006 byly splněny. Opakované + nové úkoly

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 10. 7. 2006

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Jana Jágrová, Pavel Rubín, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Ing. Václav Nedvěd, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 29.5.2006 2. Opakované + nové úkoly 3. Informace z jednání představenstva ČKAIT 23.-24.6.2006 Kontrola zápisu z 29. května 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT K.Vary ze dne 29. 5. 2006

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Jana Jágrová, Ing. Miloslav Rychtář, Ing. Václav Nedvěd Omluveni: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 27.3.2006 2. Opakované + nové úkoly 3. Informace z jednání představenstva ČKAIT 4. Informace – různé Kontrola zápisu z 27. března 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13. 2. 2006

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Pavel Pospíšil, Jana Jágrová, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Václav Nedvěd, Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Ing. Vratislav Šteiner, Ing. Jiří Soukup, Pavel Rubín Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 9.1.2006 2. Opakované + nové úkoly 3. Informace z jednání představenstva ČKAIT 9.2.2006 4. Informace – různé Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006,

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 25. dubna 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Pavel Pospíšil Jana Jágrová, Ing.Miloslav Rychtář, Ing. Václav Nedvěd Omluveni: Pavel Rubín, Ing. Jiří Soukup, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 29. března 2005 2. Opakované + nové úkoly 3. Informace - různé Kontrola zápisu ze 29.3.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly:

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary konaného dne 20.září 2004

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Pavel Pospíšil Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Stanislav Potůček Ing. Vratislav Šteiner Omluveni: Ing. Václav Nedvěd, Pavel Rubín, Ing. Jiří Soukup Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 28. června 2004 2. Nové úkoly 3. Informace z jednání představenstva ČKAIT 9.9.2004 4. Informace + různé Kontrola zápisu ze 28.6.2004 Splněné úkoly:

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 17.5.2004

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Pavel Pospíšil Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Stanislav Potůček Ing. Jiří Soukup Ing. Václav Nedvěd Pavel Rubín Ing.Martin Šafařík Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 22. března 2004 2. Nové úkoly 3. Informace z jednání představenstva ČKAIT 16.4.2004 4. Různé Kontrola zápisu z 22.3.2004 Splněné úkoly: 1. Příprava mezinárodní konference Městské inženýrství 18.6.2004 Karlovy Vary probíhá dle plánu. Návrh programu konference je uzavřen.

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
dne 20. října 2003 Kontrola zápisu z 22.9.2003 Zbývá k realizaci: Ing. Zídek - sledovat vývoj se Saskem (školení - čerpání prostředků z programů EU). Zatím byla odsouhlasena 2 sedmidenní školení - finanční podpora oblasti infrastruktury Úkol navázání kontaktu se Stavebními úřady stále trvá - Ing. Zídek SÚ Sokolov.