ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z jednání VO 23.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 1. 2018 Zápis ze zasedání výboru 1. Přítomni byli všichni nově valnou hromadou zvolení členové ( 7 členů VO): Ing. Kožušníček, ing. Majer, ing. Popelka, ing. Švub, ing. Tomek, ing. Hošek, ing. Zatloukal 2. Volba nového předsedy oblasti Olomouc: Přímým hlasováním byl zvolen ing. Jiří Kožušníček v počtu 6 hlasů pro. 3. Příští schůzka VO bude 15. 2. 2018. Zapsala: Ing. Jana Černá Dne 23. 1. 2018

Zápis výboru 2018.02.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání VH 2018 splněno 2. Volba místopředsedy: Ing. František Konečný přijal kandidaturu na místopředsedu oblasti a byl zvolen všemi členy výboru. 3. Zhodnocení valné hromady 2018

Zápis výboru 2018.01.17

Oblastní kancelář České Budějovice
Volba předsedy oblasti - viz příloha

Zápis z jednání VH dne 22.1.2018 OK ČKAIT Ostrava

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava, konaného dne 22. 1. 2018 v Domě kultury města Ostravy 1. Účast Účast členů ČKAIT, oblasti Ostrava: 188 osob (tj. 6,7% registrovaných členů oblasti) – dle zprávy mandátové komise Účast hostů: 25 osob – dle prezenční listiny hostů 2. Program jednání Valná hromada probíhala dle schváleného programu: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2017, plán činnosti na r. 2018 5. Informace předsedy ČKAIT

3. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 25.10. 2017

Kancelář Komory
Program: Zahájení (Ing.Špačková) Informace o aktuálním dění v ČKAIT (Ing.Špačková) Informace o chystaných změnách kodexu norem ČSN 73 08xx (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D) ČSN 73 60 58-informace o článcích týkajících se vozidel na plynný pohon (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D) Informace o dalších změnách stávajících norem a o nových normách, souvisejících s Požární bezpečností staveb

Valná hromada 2018 - Usnesení

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení z VH 2018 - viz příloha

Zápis ze schůze výboru 24.1.2018.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu 24.1.2018 proběhla schůze nově zvoleného výboru OK ČKAIT Jihlava. Na VHO dne 10.1.2018 byli zvoleni Ing.Vaverka, Bc.Honzárek, Ing.Lorencová, Ing.Vavřínková, Ing.Pohanka Leoš, Ing. Hořejší a Ing.Langmajer. Členové výboru zvolili pro další volební období předsedou Ing.Vaverku a místopředsedou Bc.Honzárka. Dále členové výboru zhodnotili průběh VHO, přípravu odborných akcí, atd. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis z výborové schůze - 1/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1.Členové výboru navrhli dva členy OK pro oceňování jubilantů – Ing. Stanislava Dvořáka a Miroslava Brůnu. Pamětní list s malým dárkem bude oběma předán na VHO. Účast p. Brůny zajistí pan Šír, účast Ing. Dvořáka potvrdí Ing. Sedlický. 2. Informace ke „Stavbě století“. Na minulém jednání k této záležitosti byl za ČKAIT Liberec nominován do odborné komise Ing. Jiří Technik.

Zápis a usnesení z VH 2018 OK ČKAIT Ústí nad Labem + 1. zápis z jednání výboru

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady OK ČKAIT Ústí nad Labem, včetně 1. zápisu z jednání výboru v rámci VH, konané dne 15.1.2018 je připojen v příloze.