ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 7/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 3.9.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Eva Patáková, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.

Zápis ze schůze výboru 29.8.2018

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu 29.8.2018 se konala schůze výboru Oblastní kanceláře Jihlava. Členové výboru kontrovali připravenost odborných akcí ve druhém pololetí 2018. Všechny plánované semináře jsou organizačně zajištěny, odborná exkurze do Severních Čech také. Podrobný záznam z jednání najdete v příloze.

​4. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 14.5. 2018

Kancelář Komory
4. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 14.5.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2018 dne 22.6.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Linda Veselá, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová  Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Hedviga Klepáčková, Marie Báčová, Ing.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 31. 5 .2018

Kancelář Komory
Datum:31. 5 .2018Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt  ČVUT v Praze  Přítomni:prof.

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I Sze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPSČeské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběkonaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy________________________________________________________________________________Úterý 5. 6. 2018

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 14. 6. 2018

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Mach, Masopust, Müller, Řičica, Šmejda, Uhrin Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Komín, Marek, Remeš, Svoboda, Vlk

Zápis z výborové schůze - 6/2018.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 25. 6. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Předána k nahlédnutí nová žádost o autorizaci, která byla schválena. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2018“. 3. Informace ke „Stavbě století“. 4. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2018 v Praze. 5. Informace z účasti na semináři v Jilemnici (5.6.18). Diskuse: Ing. Vojtíšková – nové návrhy na odborné exkurze v příštím pololetí. Závěr:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

Kancelář Komory
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP)v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018 Přítomní: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Řičica, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Mgr. Machačková, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek,Ing. Špačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Dospiva, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing.

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 14.6.2018

Kancelář Komory
 Počet účastníků dle prezenční listiny: 16