Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
25. březen 2020

ČKAIT upozorňuje na liberační opatření Ministerstva financí, která se týkají i činnosti členů ČKAIT (aktualizováno 25. 3.)

Liberační balíček I přináší: prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů fyzických nebo právnických osob vč. úroku z prodlení bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem, podají-li fyzické nebo právnické osoby daňové přiznání nebo vyúčtování a uhradí tuto daň nejdéle do 1. července 2020, to se však nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh, které musí být provedeno nejpozději do 20. 3.

SVI ČKAIT
17. březen 2020

Soutěž MPO: Přeměna odpadů na zdroje – výzva

MPO vyhlásilo již 4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Cílem soutěže je osvěta podnikatelských subjektů i občanské veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, získávání příkladů dobré praxe a jejich šíření, a to za účelem podpory přechodu České republiky k cirkulární ekonomice/oběhovému hospodářství.

SVI ČKAIT
16. březen 2020

Zrušení - webináře/semináře - Občasnký zákoník s vazbou na výstavbu

Z důvodů mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byl seminář/webinář zrušen v tomto termínu. Webinář bude pořádán, jakmile to situace v ČR dovolí. Přihlášené osoby (na níže uvedené akce) budou přednostně na nový termínu upozorněny. Děkujeme za pochopení a přejeme nám všem brzké uklidnění situace. Středisko vzdělávání a informací https://www.ckait.cz/seminar-svi-obcansky-zakonik-s-vazbou-na-vystavbu

ČKAIT
13. březen 2020

Odpovědnost autorizovaných osob

Civilně právní odpovědnost Zákon č. 360/1992 Sb.  Povinnosti autorizovaných osob obecně upravuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“). Mezi autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. patří architekt, inženýr a technik.

ČKAIT
9. březen 2020

Snaha architektů začlenit geodety do autorizačního zákona

Skupina geodetů usiluje o vytvoření nového autorizačního oboru v zákoně č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). MMR ČR vyvolalo k tomuto návrhu společné jednání. Na tomto jednání zástupců ČKA, ČKAIT, ČÚZK, MMR ČR dne 28. 2. 2020 předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček prezentoval k uvedenému návrhu odmítavé stanovisko představenstva ČKAIT ze dne 13. 2. 2020.

ČKAIT
25. únor 2020

Uznávání odborných kvalifikací po Brexitu

Dne 31. ledna 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie a začalo takzvané přechodné období, které skončí 31. 12. 2020. Po dobu přechodného období budou odborné kvalifikace občanů Velké Británie a EU nabyté ve Velké Británii uznávány dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

ČKAIT
24. únor 2020

Reakce odborníků ČKAIT na vývoj kauzy Trojská lávka v Praze - zrušeno

Vzhledem k situaci ve společnosti a možnosti nákazy koronavirem Vám oznamuji, že připravovaná tisková konference ČKAIT (Reakce ČKAIT na vývoj kauzy havárie Trojské lávky v Praze_17. 3. 2020) formou webináře se ruší. Náhradní termín připravíme až bude situace příznivější.

IT ČKAIT
21. únor 2020

Elektronický deník autorizované osoby

Středisko IT vytvořilo po technické stránce elektronický deník autorizované osoby. Představenstvo schválilo technické řešení v listopadu 2019 a Dozorčí rada (DR) vytvořila pravidla pro přechod z papírové verze na elektronickou verzi od 1. 1. 2020.