Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
22. duben 2015

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

PRESTA jižní Čechy 2012-2014 s výsledky 8. ročníku. Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje.

Praha
4. březen 2015

Připomínky k technické novele Pražských stavebních předpisů

Výbor oblasti Praha ČKAIT informuje členskou základnu o zpracovaných připomínkách k technické novele Pražských stavebních předpisůPřipomínky (PDF)

ČKAIT
24. únor 2015

XXII. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb Grand Prix architektů 2015

Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce.Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na vernisáži dne 19. května 2015 v Národní galerii ve Veletržním paláci Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 19.00 hodin.Výstava od 20. května – 14. června 2015 v prostorách NG.WWW prezentace

ČKAIT
17. únor 2015

Pojištění neaktivních AO

Rozhodnutím představenstva ČKAIT byli od 09/2014 vráceni na seznam pojištěných osob Rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT i neaktivní členové ČKAIT. Neaktivní člen ČKAIT je autorizovaná osoba, která z nějakých důvodů nevykonává autorizovanou činnost - má pozastavenou autorizaci, osoba starší 70 let, která ukončila aktivní činnost a je osvobozena od placení členských poplatků.

ČKAIT
14. leden 2015

Politika architektury a stavební kultury

Vláda dne 14. ledna 2015 schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Bližší informace na: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy…

ČKAIT
5. listopad 2014

Přístup do ČSN online a změna cenové vyhlášky

V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem. Podrobnou informaci si můžete přečíst na webu ÚNMZ. V reakci na mnohé dotazy členů zveřejňujeme dopis předsedy ČKAIT adresovaný ministrovi financí Ing. Andreji Babišovi z 25. 6. 2014.

SVI ČKAIT
5. listopad 2014

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

SVI ČKAIT
5. srpen 2014

NOVÉ technické požadavky na stavby v Praze

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat Nařízení č. 11, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Nařízením č. 11 se mj. ruší vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a další předpisy. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.