Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
24. červen 2014

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Text návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

ČKAIT
11. červen 2014

Odpověd ministra zemědělství

Mezinárodní konference Městské inženýrství 2013 v Karlových Varech byla na téma "Povodeň a město" a poskytla přínosné závěry. Český svaz stavebních inženýrů s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků odeslali ministrovi společný pohled na budování systému protipovodňových opatření v České republice s využitím závěrů konference. V příloze najdete odpověď ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

ČKAIT
11. červen 2014

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

ČKAIT
10. červen 2014

Kvartální analýza českého stavebnictví

Aktuální informace o dění na stavebním trhu nám poskytli: 1) Investoři - veřejní i privátní (developeři rezidenční, office a průmyslových nemovitostí) 2) Projektové firmy 3) Stavební společnosti Na níže uvedeném odkazu je také možné stáhnout fotografie z největšího Setkání lídrů českého stavebnictví 2014, kterého se zúčastnilo přes 450 vedoucích představitelů stavebních, investorských a projektových společností. http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=26

ČKAIT
7. květen 2014

Stavba Roku 2015

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je od roku 2013 spoluvypisovatelem soutěže Stavba roku. Dovolujeme si Vám proto připomenout blížící se termín 2. 6. 2015 pro podání přihlášek na 23. ročník soutěže. Tato soutěž se těší velkému zájmu ze strany investorů, projektantů i stavebních dodavatelů a i vy máte možnost se do ní letos připojit. Přihlásit můžete stavbu, její rekonstrukci nebo inženýrské dílo, které splňuje soutěžní podmínky.

SVI ČKAIT
7. květen 2014

DVD Dopravní stavby 2014 – Systém jakosti XIII

Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze.DVD ROM Dopravní stavby 2014 - Systém jakosti XIII. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2014. Dokumenty schválené v průběhu roku 2014, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

ČKAIT
5. květen 2014

Odpověď ÚOHS na druhý otevřený dopis předsedy ČKAIT

Vážený pane, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) obdržel dne 22. 4. 2014 Vaše podání, ve kterém vyjadřujete nesouhlas se stanoviskem Úřadu 13/056/HS017 ze dne 29. 7. 2013 (dále též „Stanovisko“), jež se týká aplikace soutěžních norem dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“) na cenotvorbu profesních komor, které Úřad považuje za sdružení soutěžitelů účastnící se hospodářské soutěže. Kriticky hodnotíte vstřícný postoj Úřadu k postupu soutěžitele

ČKAIT
23. duben 2014

Výběrové řízení na FA ČVUT

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků (profesorů nebo docentů, popř. odborných asistentů *) : Ústavu stavitelství I (Ú 15123) Ústavu průmyslového designu (Ú 15150) Ústavu výtvarné tvorby (Ú 15111) s výukou VT pro všechny obory FA. Nástup: ad 1) od 1. 7. 2014, ad 2) a 3) od 1. 9. 2014. Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v oboru