Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
11. prosinec 2013

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky – po technické novele ZVZ

Legislativní komise ČKAIT informuje členskou základnu o možném zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (po technické novele č. 341/2013 Sb.) (dále jen „ZVZ“)

ČKAIT
24. říjen 2013

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky

Vážení, vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) od 1.1.2014, připravuje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

ČKAIT
23. říjen 2013

Upozornění na uzávěrku přihlášek Ceny ČKAIT

Připomínáme uzávěrku přihlášek do soutěže ČKAIT Cena inženýrské komory. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2013. Přihlášku do soutěže a její přílohy je potřeba zaslat do tohoto data na vaší oblastní kancelář. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na shromáždění delegátů ČKAIT 29. března 2014. Podmínky soutěže najdete na http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-10-rocniku-souteze-ckait-cena…

Ústí nad Labem
17. říjen 2013

Smutná zpráva

Oznamujeme všem, že naše řady opustili tito významní členové OK ČKAIT Ústí nad Labem: Dne 10.10. 2013 zemřel Ing. Jiří Koudelka – 0000018, člen ustavujícího výboru ČKAIT v roce 1992 a dlouholetý místopředseda DR ČKAIT. Dne 11.10. 2013 náhle zemřel Ing. Josef Ouvín 0401128, člen výboru OK ČKAIT od roku 1998.

ČKAIT
1. říjen 2013

Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb

…vzdělávací program ve stavebním oboru, dotovaný finančními prostředky Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy, připravovaný Nadací ABF, pro účastníky zdarma… Výuku tvoří základní modul, který si klade za cíl zlepšit především hard and soft a jazykové dovednosti. Výuka bude probíhat každou středu od 8.45 – 13.30 hod, v Domě ABF na Václavském náměstí 833/31 v Praze: Pracovní pohovor, 23. 10. 2013 Zřízení IČ/založení firmy, 30. 10. 2013 Stavební zákon - novinky, 6. 11. 2013

ČKAIT
26. září 2013

Tisková konference ČKAIT a vystoupení předsedy Ing. Křečka v ČT24

V úterý 24. 9. 2013 se uskutečnila v Domě ČKAIT třetí tisková konference pro novináře, která se věnovala Neodborným zásahům do panelových domů z pohledu odborníků ČKAIT. V odborné části vystoupili Ing. Jaromír Vrba, CSc., prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA a Ing. Robert Špalek. Ve složce Média jsou všechny záznamy tiskových zpráv a informací. Tisková konference ČKAIT 3 2013 trvala 1 hodinu. Vedle zástupců z veřejného tisku (MF Dnes, Právo), Rádia Impus, Českého rozhlasu, ČTK, přišli i redaktoři z odborného tisku.

ČKAIT
12. září 2013

Dopis předsedy ČKAIT Pavla Křečka předsedovi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno Česká republika Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Praha, 11. září 2013 Vážený pane předsedo, dne 29. 7. 2013 vydal Odbor mezinárodních a vnějších vztahů Vašeho úřadu stanovisko o umělém omezování hospodářské soutěže profesními komorami (ÚOHS-13/056/HS 017).

ČKAIT
12. září 2013

Info - sdělení ÚOHS

29.7.13 ÚOHS uveřejnil své stanovisko k činnosti komor (je to sice ke komoře exekutorů a ČKA), ale pohled ÚOHS, aby komory nenarušovaly soutěž, je velmi zajímavý. viz: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1653-uohs-je-znepokojen-omezovanim-souteze-v-rade-profesnich-sdruzeni.html