Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
8. srpen 2013

Jak nepostavit Karlštejn

Převzato z MF DNES (6.8.2013). O předražených českých dálnicích se popsalo už dost papíru na to, aby se jím dala potapetovat celá dálnice D1 z Prahy až do Brna, a to i po nyní probíhajícím rozšiřování. Čerstvě zveřejněné závěry Nejvyššího kontrolního úřadu k tomu přidaly jen pár dalších metrů čtverečních. Po dlouhá léta bylo jedním z nejvážnějších důvodů drahoty českých dálnic to, že se majitelům pozemků, po nichž se dálnice vedla, vyplácela náhrada podle tržní ceny stavebního pozemku, ačkoli podle původního určení šlo pouze o polnost.

ČKAIT
17. červenec 2013

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č.

ČKAIT
12. červen 2013

Hodnocení energetických vlastností budov - prezentace z konference

23. dubna měla Komora zahajovací konferenci Stavebních veletrhů Brno 2013. Téma konference bylo Hodnocení energetických vlastností budov, jejímž garantem byl prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT. Na konferenci přednášeli: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Josef Smola.

České Budějovice
12. červen 2013

Pomoc obcím a občanům po povodních

ZPRAVODAJ - mimořádné číslo Výbor se na Vás obrací se žádostí o spolupráci a nabídku vašich služeb a odborných zkušeností při odstraňování následků červnové povodně 2013 v Jihočeském kraji. Vaši nabídku směřujte prosím na adresy obcí a občanům Jihočeského kraje nejvíce povodní postižených. Pro usnadnění vaší práce připojujeme v příloze soubory: Zpravodaj_povodně Nejvíce postižené obce Adresy SÚ a ÚP Za výbor Ing.František Hladík, předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

ČKAIT
5. červen 2013

Povodně 2013

V případě potřeby posouzení zničených objektů se můžete obracet na autorizované inženýry v oboru statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce. Kontakty získáte na oblastních kancelářích http://www.ckait.cz/komora-kancelare V příloze najdete brožuru Stavební obnova objektů poškozených povodní – zkušenosti s likvidací povodňových škod v minulých letech. Je určena postiženým povodněmi, kteří si budou zajišťovat obnovu bydlení. Informace a zkušenosti jsou nashromážděny z prohlídek domů a bytů po opadnutí velké vody, následně pak z dlouhodobého pozorování provedených oprav v praxi.

ČKAIT
21. březen 2013

Vyhodnocení 9. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2012

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 16. 3. 2013 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 za 9. ročník soutěže. Hodnotitelská porota ve složení:

ČKAIT
18. březen 2013

Novela vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb. vyhláškou č. 62 ze dne 28. února 2013 změnu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

ČKAIT
15. březen 2013

Česká dopravní stavba a technologie roku 2012

"Uzávěrka přihlášek pro účast v jubilejním 10. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku je 4. 4. 2013. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách organizátora, TOP EXPO CZ."http://www.top-expo.cz/cds-2012/