Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
6. březen 2013

Portály s přehledy územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-… Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS_KR_MON.ASP?KODKR=31&KODOK=3301

SVI ČKAIT
1. březen 2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. února 2013 do 7. března 2013. Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov). Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít původní přílohy, které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí.

Pardubice
26. únor 2013

Valná hromada oblasti Pardubice 2013

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 14.1.2013 Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2012, kterou přednesl předseda ing. Radim Loukota. Valná hromada bere na vědomí: zprávu Dozorčí Rady ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka. Valná hromada zvolila:

SVI ČKAIT
26. únor 2013

PANEL 2013+ - program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Státní fond rozvoje bydlení spustil inovovaný program nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace PANEL 2013+. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové); mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

IT ČKAIT
21. únor 2013

Databáze Expert

Vážení členové, ČKAIT na všeobecnou žádost vytvořila na svém webu www.ckait.cz v rubrice Autorizované osoby databázi EXPERT. Tato databáze slouží k rozšíření oficiální povinné databáze pro potřeby široké veřejnosti při vyhledávání kontaktů na vás autorizované osoby. Databáze Expert je nepovinná, ale umožní vám doplnit k vašemu zápisu nejčastěji vyžadované údaje např. telefonní číslo, emailovou adresu nebo internetovou adresu firmy. Je však možné dolnit i další údaje jako forma výkonu činnosti, jazykové znalosti, reference a další.

ČKAIT
20. únor 2013

Stavba roku

Poslání a vymezení soutěže Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby:

Olomouc
15. únor 2013

Publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" k vyzvednutí v OK Olomouc

V OK Olomouc, Jungmannova 12, je připravena k vyzvednutí publikace z nabídky IC ČKAIT "Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997", autor Jan Masopust. Příručka doplňuje řadu publikací vydanou k Eurokódům v minulých letech. Na základě rozhodnutí Představenstva ČKAIT bude tato publikace zdarma oproti podpisu vydávána AO autorizovaným v oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Geotechnika. Prodejní cena pro AO jiných oborů je 320,- Kč, prodejní cena pro odbornou veřejnost 385,- Kč. Úřední dny pondělí a středy 8.00-11.30 a 12.30-16.00 hod.

Pardubice
15. únor 2013

Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Autorizované osoby v oborech "statika a dynamika staveb", "mosty a inženýrské konstrukce" a "geotechnika" si mohou vyzvednout na OK Pardubice publikaci NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ. Zdarma.