Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020

VYHLÁŠENÍ XI. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Poslání soutěže

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavební praxi.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby, jejich části, dílčí technická řešení, projekty, výpočty a návrhy, technická a technologická zařízení, vybavení a technologie. Cílem soutěže je seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům.

 

Kritéria soutěže

Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:

 • původnost řešení
 • přínos životnímu prostředí
 • funkčnost řešení
 • technickou úroveň řešení
 • použití nové technologie
 • schopnost aplikace a realizace

V hodnocení předložených návrhů nejsou rozlišovány obory a účely stavby, ale celkové řešení, technický návrh a přínos pro stavebnictví, techniku, realizaci a prostředí.

 

Vyhlašovatel Ceny ČKAIT

Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – oblast Plzeň (Plzeňský kraj)

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň

 

Přihláška do soutěže a její přílohy 

 1. Vyplněná přihláška do soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje.
 2. Údaje o účastníkovi.
 3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu.
 4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení.
 5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT.
 6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2 nebo formáty A3 a A4.
 7. Výše uvedené podklady v písemné i digitální formě (přihláška v MS Word) na CD nebo flash disku.
 8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na OK Plzeň, kde je účastník registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2021 (odevzdání podkladů na OK).
 9. Porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany uchazeče.
24. 03. 2021