Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

autorizace přípojky k rodinnému domu

autorizace přípojky k rodinnému domu

Na základě požadavku stavebního úřadu musím zajistit autorizaci vodohospodáře k projektu přípojky kanalizace, resp. vodovodu k rodinnému domu. Mají na to právo? Nebo stačí autorizace buď moje (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby) nebo autorizace mého specialisty (autorizovaný technik v odobru technika prostředí staveb) ?