Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

autorizovaný technik a dokumentace pro vydání ÚR

autorizovaný technik a dokumentace pro vydání ÚR

Dobrý den, omlouvám se, jestli je na mou otázku odpovězeno někde jinde, ale odpověď jsem nikde nenašel.
Má otázka zní: může AT autorizovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí? Jedná se mi konkrétně o obor TT00 a projektovou dokumentaci stavební úpravy distribučního elektrického vedení, která celá přísluší tomuto oboru.
Pročetl jsem si na stránkách ČKAIT stanovisko MMR a společné stanovisko MMR a ČKAIT, a vůbec z toho nejsem moudrý. Dle mého si stanovisko MMR a zák.č.360/1992 Sb. Protiřečí.
Ve stanovisku MMR se píše, že za projektovou dokumentaci uváděnou v zák.č.360/1992 Sb. se považuje dokumentace, která je uvedena v §158 SZ č.183/2006 Sb. v odstavci 1 a 2, tedy i dokumentace pro vydání ÚR . V zák.č.360/1992 Sb., §19 se píše, že AT může vypracovávat projektovou dokumentaci, která celá přísluší jeho oboru. Tímto je dle mého AT výše uvedenou dokumentaci oprávněn zpracovávat.
Nechápu ale názor MMR, že § 19 zák.č.360/1992 Sb. neumožňuje AT tuto dokumentaci zpracovat. Vždyť ani §18, který se týká AI, o této dokumentaci nehovoří. To by ji nesměli zpracovávat ani AI?
Ptám se proto, že jsem nedávno absolvoval autorizační zkoušku, a 95% staveb, na které zpracovávám PD, jsou SÚ povolovány v územním řízení, případně ve sloučeném územním a stavebním řízení. Dle výkladu MMR by pro mne tedy byla autorizace zbytečná.
Děkuji za odpověď.
Milan Dunda