Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

autorský dozor projektanta

autorský dozor projektanta

Úvod: V současnosti se stává, že každý stupeň projektové dokumentace (DÚR, DSP, DZS, DPS), nebo alespoň některé z nich zpracovává jiný projektant, ač se jedná stále o stejnou akci/projekt. Není pak vždy úplně zřejmé, který z dosavadních projektantů by měl provádět tzv. autorský dozor. Z § 152, odst. (4) stavebního zákona se zdá vyplývat, že povinnost/právo provádět autorský dozor nevyplývá ze zákona jako konsekvence zpracování některého ze stupňů projektové dokumentace, ale že autorský dozor má provádět projektant, kterého tím pověří stavebník - tedy třeba i projektant, který nezpracoval pro daný projekt žádnou projektovou dokumentaci.
Otázka: Je tomu opravdu tak, nebo se problematika provádění autorského dozoru řídí jiným ustanovením?