Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tisková zpráva - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na Stavebním veletrhu Brno 2019

Tisková zpráva - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na Stavebním veletrhu Brno 2019

 

Tisková zpráva

1/2019

Praha, 19. 02. 2019

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na Stavebním veletrhu Brno 2019

ČKAIT je oficiálním spolupořadatelem Stavebního veletrhu Brno, který se uskuteční od 27. února do 2. března 2019 v areálu Výstaviště Brno. Podílí se na přípravách koncepce veletržních a výstavních akcí, na doprovodném programu a oceňování nejlepších exponátů.

 

 

V rámci doprovodného programu veletrhu pořádá ČKAIT tyto akce:

26. 2. 2019 –                Ouvertura Stavebního veletrhu Brno 2019

27. 2. 2019 –                Kulatý stůl na téma Hospodaření vodou, strategickou surovinou

27. 2. – 2. 3. 2019 –      Stavební poradenské centrum, jehož letošní novinkou jsou odborné přednášky k denním tématům veletrhu.

Po celou dobu konání veletrhu budou vybraní nezávislí odborníci poskytovat bezplatně informace návštěvníkům veletrhu ve Stavebním poradenského centru (stánek číslo 136 v pavilonu P). Tradičním posláním poradenského centra jsou konzultace s nezávislými odborníky, kde návštěvníci veletrhu mohou probrat právní či technický problém spojený s přípravou stavby, jejím prováděním, se stavebními úpravami stávajících staveb, či s provozem staveb. Návštěvníci veletrhu si v poradenském centru mohou také zakoupit odbornou stavební literaturu z produkce vydavatelství ČKAIT a dalších vydavatelů.

Novinkou Stavebního poradenského centra pro letošní rok jsou krátké odborné přednášky, konané vždy dvě přednášky denně, které zazní dopoledne i odpoledne. Každý veletržní den má téma jiné:

Tradiční slavnostní Ouvertura Stavebního veletrhu Brno se uskuteční v předvečer zahájení Stavebního veletrhu (26. 2. 2019) od 19.00 hod. v novobarokní aule Rektorátu VUT v Brně (Antonínská 548/1, Brno). Tématem letošní Ouvertury je Jak bydlet chytře? V průběhu večera zazní dvě přednášky, a to RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., z VŠB – TU Ostrava na téma Urbanistická struktura chytrého města, a prof. Ing. Josefa Chybíka, CSc., z VUT Brno společně s Ing. arch. Ondřejem Chybíkem, MAS ETH, na téma Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých – inteligentních budov. Večerem bude provázet prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT.

ČKAIT pořádá dne 27. 2. 2019 v pavilonu P, sál P1 od 10 do 12 hod. seminář pod názvem Kulatý stůl – Hospodaření vodou, strategickou surovinou (Hospodaření vodou). Program a diskusi bude moderovat Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

 

 

Akce je zaměřena na koncové uživatele, především majitele rodinných domů, ale i jiných forem bydlení. Přednášky budou věnovány problematice zásobování vodou, využití srážkových vod, odpadním vodám, jejich čištění a možnostem získat podporu Státního fondu životního prostředí. Zástupci společností ASIO a LIKO-S zde pak budou prezentovat zařízení, která umožňují hospodárné využití vody.

S odbornými přednáškami vystoupí: Ing. Jan Ručka, Ph.D. – Problematika zásobování vodou, využití srážkových vod; Ing. Petr Hluštík, Ph.D., VUT v Brně – Čištění odpadních vod a jejich využití; Ing. Karel Plotěný, ASIO – Malé čistírny odpadních vod, zařízení pro jímání a vsakování srážkové vody; Ing. Petr Valdman, SFŽP – Aktuální podpora SFŽP – Hospodaření nejen se srážkovou vodou; Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S – Zelené střechy, zelené fasády, kořenové čistírny. Účast na semináři je zdarma.

Zveme Vás, novináře, k návštěvě jakékoli naší akce na Stavebním veletrhu Brno. Přihlásit se můžete podle pokynů na webu ČKAIT nebo na stránkách BVV – https://www.bvv.cz/media/akreditace-novinaru/